Parola «Scilicet» [ Frequenza = 21 ]


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 07.html
  A007005718 

 11° Quolibet triennio Rector Major sen Superior Generalis relationem status proprii Instituti ad hanc Sacram Congregationem trasmittere teneatur, quae quidem relatio complecti debet tam statum materialem et personalem, nempe numerum domorum et sociorum, quam disciplinarum, scilicet Constitutionum un observantiam, nec non quae respiciunt adtninistrationem oeconomicam..

  A007005780 

 - « Quolibet triennio Rector Major seu Superior Generalis relationem status proprii instituti ad hanc sacram Congregationem transmittere teneatur, quae quidem relatio completi debet tam statum materialem et personalem, nempe numerum domorum et sociorum, quam disciplinam scilicet constitutionum observantiam, nec non quae respiciunt administrationem oeconomicam »..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 08.html
  A008009626 

 Huc spectat obedientiae votum, scilicet, ut certiores efficiamur nos sanctae Dei voluntati obtemperaturos..

  A008009653 

 6° Ut castitatis virtus diligentissime custodiatur, haec potissimum sunt agenda, scilicet, ut quisque sancte ad Poeriitentiae et Eucharistiae Sacramenta saepe accedat, consilia confessoris sedulo exsequatur, otium defugiat, omnes corporis sensus coerceat, et moderetur, frequenter Jesum in Sacramento invisendum adeat, crebras jaculatorias preces fundat ad Mariam SS., Sanctum Franciscum Salesium, S. Aloysium Gonzagam, qui sunt huius Societatis praecipui patroni..

  A008009709 

 4 ° Peculiares domos saltem semel in anno inviset Rector, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae regulae Societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritualium et temporalium administratio ad propositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveatur..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html
  A010009298 

 Scilicet ut quisque sancte ad Poeuitentiae et Eu.

  A010009374 

 Peculiares domos saltem semel in anno inviset Rector per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia espleantur, quae regulae societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritua lium et temporalium administratio ad propositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur..

  A010009646 

 Hue spectat obedientiae votum, scilicet, ut certiores efficiamur nos sanctae Dei voluntati obtemperaturos.

  A010009673 

 Scilicet ut quisque sancte ad Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta saepe accedat; consilia confessarii sedulo exequatur; otium défugiat; omnes corporis sensus coerceat, et moderetur; frequenter Iesum in Sacramento invisendum adeat; crebras iaculatorias preces fundàt ad Mariam SS., Sanctum Franciscum Salesium, Sanctum Aloysium Gonzagam, qui sunt huius Societatis praecipui patroni..

  A010009743 

 Peculiares domos saltem semel in anno invìset Rector per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae regulae societatis praescribunt; simúlque animadvertat, an spiritúalium et temporalium administratio ad pxopositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et. animarum salus promoveantur..

  A010009979 

 Id enim testamur quod, in Nostra commendatione dictae S. Sedi Apostolicâe exhibenda testati sumus quum Episcopi Salutiarum mu nere fungeremur, scilicet Nos, huius Congregationis exordia et progressus sub oculos habuisse, atque mira incrementa de die in diem vidisse, atque coactos fuisse profiteri digitum Dei ibi esse.

  A010009980 

 Brevissimo tempore Collegia in aliis locis erecta sunt, aliud scilicet in loco Lancei huius Nostrae Archidioecesis, aliud in Dioecesi [928] Casalensi, Genuensi, Savonensi, et Alloingaunensi; in quilous locis aliud de his Collegiis auditur, praeterquam generalis satisfactio '° laus de profectu in litteris et in Religione, qui fit ab adoleseentib sub regimine Sacerdotum et Clericorum dictae Congregationis gationis.

  A010010059 

 Qui ingenio pollent apto, doctrinis imbuuntur, caeteri artibus variis indole sua quisque haud exclusa arte musyca, non animi solum causa, sed honesti etiam lucri, ad vitam scilicet sustentandam, quum ex ephebis excesserint.

  A010010444 

 Peculiares domus saltem semel in anno inviset Reetor per se vel per Visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae Constitutiones Societatis praescribunt; simúlque animadvertat, an spiritualium et temporalium administratio ad propos'tum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur..

  A010010460 

 Peculiares domos saltem semel' in anno inviset Reetor vel per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae constitutionès Societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritualium et temporalium rerum administratio ad propositùm finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur.

  A010010641 

 Praesentes hasce Constitutiones declarat Societas pro animarum quiete non obligare per se sub peccato nec mortali nec veniali; ideoque si quis illas transgrediendo sit reus coram Deo, id non ex ipsis Consti tutionibus directe provenire, sed, vel ex praeceptis Dei aut Ecclesiae; vel ex votis, vel denique circumstantiis quae huit violationi adiun gerentur, scilicet.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 11.html
  A011004216 

 Nova Congregatio Clericorum et laicorum nunc exurrexit, scilicet S. Francisci Salesii, fundata abadmod.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 12.html
  A012006569 

 Unde et locus in quo crucifixus est, Dominus Noster, Calvaria appellatur, scilicet quod ibi sit primi hominis Calvaria condita, ut secundus Adam et sanguis de cruce stillans primi Adam et iacentis protoplasti peccata dilueret..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 13.html
  A013006502 

 Cum experentia compertum fuerit illud maxime fuisse aegrotantibus utilitati, hinc SS. D. N. pius P.P. IX, ipsum pium Institutum anno 1865 approbavit, eiusque Constitutiones sequiori tempore, anno scilicet 1875, per modum esperimenti ad quinquennium confirmativ, imo etiam pro sua paterna caritate ac munificentia, profusis conspicuis subsidiis, haud semel adiuvavit.

  A013007716 

 Insuper tibi facultatem facimus aliquos ex tuis sacerdotibus depurandi, qui in hoc Oratorio sacra munia obeant, missae scilicet celebrent, confessiones excipiant, sermones habrant, atque catechesim doceant..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 18.html
  A018006195 

 Protectore, quo decreto scilicet Sanctitas Sua Rector Marioris eiusdem Sodalitatis nominationi et successioni providit (loco fundatoris optime meriti, quem SS.mus diu incolumem voluisset), de persona Rev.mi D.mi Michaëlis Rua, Salesiane Congr.

Copyright © 2010 Salesiani Don Bosco - INE