Parola «Saltem» [ Frequenza = 75 ]


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 02.html
  A002002166 

 XIII omnibus utriusque sexus Christi fidelibus Litanias B. M. V., corde saltem contrito ac devote recitantibus, pro qualibet vice concessam, non modo confirmavit, verum etiam ad tercentos dies extendit.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 05.html
  A005005359 

 Ad augendam fidelium religionem atque animarum salutem, coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, corde saltem contritis, qui pio bonae mortis exercitio, in Ecclesia seu publico Oratorio Instituti, vulgo Dei giovani pericolanti nuncupatum, Civitatis seu Dioecesis Taurinensis, semel quolibet anni mense de Ordinarii licentia peragent, devote interfuerint ac ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresurn extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die id egerint, septem annos totidemque quadragenas de injunctis eis seu alias quomodolibet poenitentiis debitis, in forma Ecclesiae consueta relaxamus, Presentibus ad septemnium tantum valituris..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 06.html
  A006005809 

 Ut nunc saltem adsies, Te ergo expecto.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 07.html
  A007005778 

 - Cum fere omnes Congregationes et Ordines religiosi habeant tertiarios quos amicos vel benefactores vocamus, quique specialiter bonum Societatis promoventes sanctiorem vitam appetunt, atque constitutiones religiosas in saeculo, quoad fieri poterit, observare satagunt, ideo humiliter postulatur ut hoc caput si non in textu saltem in finem constitutionum tanquam appendix approbetur..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 08.html
  A008005193 

 Veruntamen si res adversae vel temporum ratio ad integram Constitutionum adprobationem dilationem suaderent, humiliter effiagito ut saltem illi articuli adprobentur, qui ad iuvenes in sortem Domini vocatos spectant.

  A008009680 

 1° Ut quis Rector Maior eligi possit oportet, ut saltem octo annos in societate transegerit, trigesimum suae aetatis expleverit, et sociis vitae sanctimonia praefulserit.

  A008009708 

 3° Socii ad recentem domm adlecti, minus duobus non sint, ex quibus unis saltem Sacerdos esse debet.

  A008009709 

 4 ° Peculiares domos saltem semel in anno inviset Rector, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae regulae Societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritualium et temporalium administratio ad propositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveatur..

  A008009720 

 At, ubi de illo apud Capitulum res erit, solum in societatem cooptabitur, si saltem maiorem suffragiorum partem obtinuerit..

  A008009727 

 f) Parentum consensus, saltem antequam votis se adstringat..

  A008009728 

 6 ° Quod ad valetudinem attinet, talis sit, ut saltem tirocini{ anno omnes Societatis regulas abaque exceptione possit observare..

  A008009740 

 Clerici et soclales adiutores faciant, ut saltem omnibus diebus festis, omnique feria V ad sanctum Eucharistiae Sacramentum accedant.

  A008009740 

 Sacerdotes quotidie Sacrum facient: quoties autem per negotia non liceat, curent, ut sacrificio saltem intersint.

  A008009748 

 Qui sacerdotes non sunt, semel saltem ad id Eucharistiam accipiant..

  A008009757 

 Tunica superior saltem infra genua producatur..

  A008009794 

 3° Ut autem bonorum spirituali Societatis particeps fiat, oportet, ut saltem Rectori promittat se eam vivendi rationem servaturum, quam idem Rector ad maiorem Dei gloriam conferre censebit..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 09.html
  A009001737 

 Socii enim illius Congregationis tribus consuetis voti se obstringunt, et tam ducunt religiosam austeriorem etiam quam in usu sit apud nonnullas alias Regularium Familias; in caeteris autem a sacerdotibus saecularibus minime differunt, ut facilius saltem uti Sacerdotes saeculares tolerari possint..

  A009001752 

 Moderna Societas S. Francisci Salesii pro adolescentulis pauperibus ac derelictis colligendis atque in pietate ac religione instruendis ab [153] eximio sacerdote Joanne Bosco Augustae Taurinorum nonnullis abhinc annis erecta, quanti facienda sit dilucide ostendunt tum nobilis scopus quem eius Socii sibi proponunt, tum uberes fructus religionis ac moralitatis, qui ab ea dimanare iam nunc dignoscuntur; atque utinam in cunctis Italiae nostrae Dioecesibus utilissimum hoc christianae philantropiae Institutum erigi cerneretur! Nihil enim illo opportunius, nihil efficacius ad effrenem ac in dies errumpentem incredulitatis ac vitiorum colluviem, aliqua saltem ex parte compescendam.

  A009010682 

 Praeterea eisdem Sodalibus, qui quolibet die solemnium supplicationum, quae in honorem Sanctae Dei Matris dieta in Ecclesia per tres aut novem dies continuos fieri solent, ea, quae descripsimus, pietatis opera corde saltem contriti peregerint, septem annos totidemque quadragenas: quotiescunique vero rite devoto interfuerint Exercitio cuiusvis diei mane de Ordinarii licentia praefata in Ecclesia habendo, et corde pariter contriti consuetas preces, ut supra, pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione recitaverint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html
  A010006866 

 3°, riguardo all'orazione quotidiana lasciò le parole che aveva apposte nella prima edizione delle Regole in latino, non minus unius horae spatio; e riguardo agli esercizi spirituali ritenne conveniente di aggiungere (art. 7°) alla specificazione per decem ferme dies, che si leggeva già nell'edizione suddetta, il temperamento: vel saltem sex..

  A010008570 

 Nel capo XI, De acceptione vennero soppressi gli articoli 6° e 7°, dov'erano elencate le condizioni richieste per essere ascritti alla Pia Società, le quali in parte vennero apposte nel 1° articolo, e in parte in due nuovi (il 2° e il 5°), in questa sostanza: nel 1°: - gli aspiranti alla Società devono presentare le lettere testimoniali degli Ordinari prescritte dal Decreto della S. Congregazione dei VV. e RR. „Romani Pontifices ” del 25 gennaio 1848, ed essere di tale sanità da poter osservare tutte le Costituzioni senz'eccezioni; e i laici, oltre le altre cose ( praeter alia ) che sappiano almeno il catechismo ( saltem fidei rudimenta calleant ); nel 2°: - per ammettere novizi aspiranti allo stato ecclesiastico, qualora abbiano qualche irregolarità, è necessaria la dispensa della S. Sede; nel 5°: - tanto nelle accettazioni di aspiranti alla Società, come nelle ammissioni alla professione, si osservino tutte le prescrizioni del Decreto “Regulari disciplinae ” del 25 gennaio 1848..

  A010009327 

 I. Ut quis Rector Maior sen generalis Superior eligi possit, o por-tet ut saltem octo annos in societate transegerit, trigesimum suae aetatis expleverit, sociis vitae sanctimonia praefulserit, et in perpetuum professus sit..

  A010009358 

 Praefectus vero Rectori subiicitur, eique facti saltem semel in anno rationem reddet..

  A010009372 

 Socii ad novam domum adlecti minus duobus non sint, ex quibus unus saltem Sacerdos esse debet.

  A010009374 

 Peculiares domos saltem semel in anno inviset Rector per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia espleantur, quae regulae societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritua lium et temporalium administratio ad propositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur..

  A010009393 

 Si saltem maiorem suffragiorum partem obtinuerit de illo referetur Rectori Maiori, qui, habita Superioris Capituli sententia, eum ad vota admittet vel per se vel per delegationem.

  A010009404 

 Quod ad valetudinem attinet, talis sit, ut saltem tirocinii anno omnes Societatis regulas absque exceptione possit observare >are.

  A010009404 

 VI. Parentum consensus, saltem antequam votis se adstringat.

  A010009415 

 Clerici et sodales adiutores faciant, ut saltem singulis 'diebus festis, et quaque feria V ad Sanctum Eucharistiae Sacramentum accedant.

  A010009415 

 Sacerdotes [ * pag. 32 ] quotidie Sacrtun faciant: quoties autem per negotia non liceat, curent, ut sacrificio saltem intersint.

  A010009420 

 Unusquisque quotannis per dies ferme decem vel saltem sès - secedat ut pietati unice operam det; quibus transactis, criminum annuali con- * fessione se rite abluet.

  A010009422 

 Qui sacerdotes non sunt, semel saltem ad id Eucharistiam accipiant..

  A010009472 

 Ūt autem bonorum spiritualibm societatis particeps fiat, oportet, ut saltem Rettori promittat se eam vivendi rationem servaturum, quam idem Rettor ad maiorem Dei gloriam conferve censebit..

  A010009702 

 I. Ut quis Rettor Maior sen generalis Superior eligi possit, oportet ut saltem decem annos in societate transegerit, trigesimum quintum suae aetatis expleverit, sociis vitae sanctimonia praefulserit, et in perpetuum profesis sit..

  A010009728 

 Praefectus vero Rettori subiicitur, eique fatti saltem semel in anno rationem reddet.

  A010009742 

 Socii ad novam domúm adlecti minus tribus non sint, ex quibus duo saltem Sacerdotes esse debent.

  A010009743 

 Peculiares domos saltem semel in anno invìset Rector per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae regulae societatis praescribunt; simúlque animadvertat, an spiritúalium et temporalium administratio ad pxopositum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et. animarum salus promoveantur..

  A010009761 

 Si saltem maiorem suffragiorum partem obtinuerit de illo referetur Rectori Maióri, qui, habita Superioris Capituli sententia, eum ad vota admittet vel perse vel per delegationem.

  A010009787 

 Clerici et sodaems adiutores faciant, ut saltem singulis diebus festis, et quaque feria V ad sanctum Eucharistiae Sacramentum accedant.

  A010009787 

 Sacerdotes quotidie Sacrum facient: quoties autem per negotia non liccat, curent, ut sacrificio saltem intersint.

  A010009793 

 Unusquisque quotannis per dies ferme decem vel saltem sex secedat ut pietati unice operam det; quibus transactis, criminum.

  A010009795 

 Qui sacerdotes non sunt, semel saltem ad id Eucaristiam accipiant..

  A010009807 

 Si vero aliquis iam grandioris aetatis huic pio instituto adscribi postulaverit, et ad primam probationem fuerit receptus, statm 'spiritualibus exercitiis vacet, postea saltem per aliquos menses in variis Congregationis officiis exerceatur; adeo ut cognoscat atque ad praxim traducat illud vivendi genus, quod amplecti desiderat.

  A010009810 

 Saltem semel in mensem unumquemque ad reddeudam conscientiae rationem peramanter advocet..

  A010010388 

 Ut eligi possint requiritur ut saltem quinque annos unusquisque in Societate permanserit, triginta quinque aetatis annos expleverit et vota perpetua, emiserit..

  A010010404 

 Ut eligi possint requiritur ut saltem quinquennium unusquisque'in Societate permanserit, quinque et triginta annos expleverit et vota perpetua emiserit.

  A010010416 

 Praefectus vero Rectori subjicitur eique facti saltem semel in anno rationem reddet..

  A010010427 

 Praeféctus vero Rectori subjicitur, eique gestionis suae saltem seinel in anno rationem reddet..

  A010010444 

 Peculiares domus saltem semel in anno inviset Reetor per se vel per Visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae Constitutiones Societatis praescribunt; simúlque animadvertat, an spiritualium et temporalium administratio ad propos'tum finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur..

  A010010460 

 Peculiares domos saltem semel' in anno inviset Reetor vel per se vel per visitatorem, ut diligenter inquirat, an officia expleantur, quae constitutionès Societatis praescribunt; simulque animadvertat, an spiritualium et temporalium rerum administratio ad propositùm finem reapse spectet, ut scilicet Dei gloria et animarum salus promoveantur.

  A010010478 

 Ut laici in Societatem recipi possint, praeter alia, saltem fidei rudimenta calleant..

  A010010481 

 Si saltem, majorem suffragiorum partem obtinuērit, de illo referetur Rectori Majori, qui, habita Superioris Capituli sententia, eum ad vota admittet vel per se vel per delegationem.

  A010010493 

 Ut laici in Societatem recipi possint, praeter alia, saltem fidei catholicae rudimenta calleant..

  A010010496 

 Si saltem maiorem suffragiorum partem obtinuerit, de illo referetur Rectori Maiori, qui habita Superioris Capituli sentēntia, huiusmodi admissionem confirmabit vel non grout melius in Domino iudicaverit. [980].

  A010010508 

 I. Presbyteri, onmesque socii, qui clericalem militiam petunt, stúdiis Philosophicis per biennium, Ecclesiasticis vero saltem per quatriennium strenuam operam dabunt..

  A010010518 

 Presbyteri, onmesque socii, qui clericalem militiam petunt, studiis Philosophicis per biennium, Ecclesiasticis vero saltem per quatriennium strenuam operam dabunt..

  A010010529 

 Singulis diebus unusquisque praeter orationes vocales saltem per dimidium horae orationi mentali vacabit, nisi quisquam impediatur ób esercitium sacri ministerii; tune maiori, qua fieri poterit, frequentia eas per iaculatorias preces supplebit, majorique affectus vehementia Deo offeret opera, quibus a constitutis pietatis exercitiis arcetur..

  A010010540 

 Presbyteri quotidie sacrum facient: clerici vero et sodales adiutores cu rabunt, ut eiden sacrificio quotidie intersint et saltem singulis diebus festis, et qudque feria quinta Corpus Christi sumant.

  A010010541 

 Singulis diëbus unusquisque praeter orationes vocales saltem per dimidium home orationi mentali vacabit, nisi quisquam forte ob sacri officia ministerii.

  A010010544 

 Unusquisque quotannis per dies ferme decem vel saltem sex secedat ut pietati unice operam det; quibus transactis, criminum annuali confessione se rite abluet.

  A010010545 

 Qui presbyteri non sunt, semel saltem ad id Eucharistiam accipiant..

  A010010548 

 Unusquisque quotannis per dies ferme decem vel saltem sex seéedet, ut ad pietatis officia operam impendat; quibus rite f unctis, se purgabit confessione criminum quae per annum deliquerit.

  A010010549 

 Caeteri vero, qui sacerdotali dignitate cavent, semel saltem ad epulum Eucaristicum accedant, ut coelestia solatia defuncti animae implorent.

  A010010560 

 Si vero aliquis jam grandioris aetatis huic pio Instituto adscribi postulaverit, et ad primam probationem fuerit receptus, statini spiritualibus exercitiis vacet, postea saltem per aliquot menses in variis Congregationis officiis exerceatur; adeo ut cognoscat atque ad praxim traducat illud vivendi genus, quod amplecti desiderat.

  A010010572 

 Si quis vero iam grandioris aetatis ad hoc pium sodalitium adscribi voluerit, et ad primam probationem fuerit reteptus, statim piis exercitationibus, secedens, vacet, deinde saltem per aliquot menses in variis Congregationis officiis exerceatur; adeo ut cognoscat atque actu exequatur illam vivendi rationem, quam amplecti cupit.

  A010010579 

 Saltem semel in mense singulos novitios peramanter advocet ad aperiendum aninium suum ut monita salutaria recipiant..

  A010010587 

 Saltem semel in mense singulos novitios peramanter ad se vocatos hortetur, ut tuto sibi fidere velint, quo monita eius salubria utilius recipiant..

  A010015726 

 patrium callerent: ideo dilecto nobis in Christo Dìonysio Hali Sacerdoti optimo hibemensi opus commendamus, ut hac in re n adiuvet, atque in Hiberniam rediens adolescentulos bonis moribus et alacri ingenio praeditos quaeritet, eosdemque apud nos deduca dummodo in sortem Domini vocatos esse censeri possint, et ad exte- ras missiones, ne saltem ad Congregationem Salesianam profitendam aliqualem animi propensionem ostendant..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 11.html
  A011000783 

 Nella sua viva fede e pietà egli godeva pure di recare ai suoi tre preziosi regali da parte del Papa in tre tesori d'indulgenze, e cioè giorni trecento ogni volta che, dovendo compiere qualche opera, fosse predica o studio, fosse scuola diurna o serale, letteraria o musicale, prima e dopo si segnassero; giorni trecento ogni volta che facessero scuola o assistenza; [120] anni tre ogni volta che prendessero parte, corde saltem contrito, alle consuete pratiche religiose del mattino, quand'anche non vi ricevessero la santa comunione..

  A011003405 

 Cum, sicuti relatum Nobis fuit, quaedam Christifidelibm Sodalitas, seu Pium Opus, ut vocant, sub tituto B.M. Virginis Auxiliatricis, canonice instituta sit, cuius Sodales hoc sibi animo proposuerunt bonae indolis iuvenes et ad vitam Ecclesiasticam amplectendam inclinatos conquirere, in hac vocazione confirmare, ac litteris et Ecclesiasticis studiis erudire; Nos, ut Sodalitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad hanc Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverïnt, saltem contriti Nomen Iesu ore, si [535] potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint,.

  A011003590 

 Cum sicuti relatum est Nobis, Pia quaedam Christifidelium Sodalitas, quam SODALITATEM seu UNIONEM COOPERATORUM SALESIANORUM appellant, canonice instituta sit, cuius Sodales tum [547] alia plurima pietatis et charitatis opera exercere, tum praesertim pauperum ac derelictorum puerorum coram suscipere sibi proponunt; Nos, ut Sódalitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incre-menta, de Ournipotentis Dei misericordta; ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad hanc Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione re£ecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; nec non iisdem Sodalibus, vere poenitentibus et confessis, qui uno quo cuique eorum libeat cuiuslibet mensis die in aliqua Ecclesia aut Oratorio publico Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et Ecclesiam aut Oratorium ipsum devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Pleneriam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et rcmissionem quam etiam animabus Christifidelìum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 14.html
  A014004753 

 Denique Christifidelibus quoque supradictis corde saltem contritis quoties piam precationem Maria; Auxilium Christianorum, ora pro nobis devote recitaverint, tercentos dies: quoties vero Sacrae Meditationi corde pariter contriti vacaverint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecelesiae consueta, re laxamus.

  A014004753 

 Insuper memoratis Christifidelibus, qui cum Exercitia Spiritualia in sois Congregationis Domibus habebuntur, Sacris Concionibús saltem ultra medietatem temporis quo perduraverint, interfuerint, et postremo eorumdem Exercitiorum die vere similiter poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti respectivae Dómus, Ecclesiam, seu Oràtorium devote visitaverint, ibique, ut sopra dictum est, oraverint, ` Plenariam etiam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino elargimur.

  A014004753 

 Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ius auctoritate confisi omnibus, et singulis Christifidelibus Hospitiis, et Collegiis, Oratoriisque dictae Congregationis quoquo inodo addictis [709] in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invoca verint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; eisdemque vere etiam poenitentibus, et confessis, ac S. Communione-refectis, qui Ecclesiam, vel Oratorium respectivae Piae Domus in festivitatibus Nativitatis D. N. I Ch.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 18.html
  A018004799 

 IV. Ut omnes utriusque sexus fideles vere poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti qui in qualibet ex diebus a 14 ad 19 inclusive vertentis Mali Ecclesiam ipsam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium pias apud Deum preces fuderint iuxta mentem Sanctitatis Suae, semel consequi valeant Indulgentiam Plenariam in forma Ecclesiae consueta, per modum suffragii applicabilem quoque Animabus igne Purgatorii detentis: qui autem corde saltem contrito eamdem Ecclesiam praefatis diedus inviserint partialem septem annorum totidemque Quadragenarum Indulgéntiam semel in die lucrari queant pari modo Animabus Purgatorii applicabilem.

Copyright © 2010 Salesiani Don Bosco - INE