Parola «Sedis» [ Frequenza = 66 ]


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 04.html
  A004004143 

 DEI ET S. SEDIS APOSTOLICAE GRATIA ARCHIEPISCOPUS TAURINENSIS.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 06.html
  A006006747 

 Accessit nunc lucubratio sparsa in vulgus hipocrisi plenissima ad homines simplices decipiendos, ad communem christiani orbis in vindicando civili Sedis Apostolicae Principatu consensum extenuandum.

  A006006750 

 Namque ex iisdem litteris novimus quae quantaque sit Filialis tua et eorundem juvenum erga Nos, et hanc Petri Cathedram fides, pietas et observantia et quam acerbus tuus et illorum dolor ac luctus propter nequissimos sacrilegosque ausus contra civilem Nostrum, et huius Apostolicae Sedis principatum, ab iis hominibus admissos qui acerrimum catholicae Ecclesiae, eidemque Sedi bellum inferentes, jura omnia divina et humana conculcare non dubitant.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 07.html
  A007005710 

 Munus Rectoris Majoris seu superioris Generalis ad duodecim annuos erit duraturum, nec in eo poterit confirmari sine venia S. Sedis. [708 ].

  A007005747 

 - « Munus Rectoris Maioris, seu Superioris Generalis ad duodecim tantum annos erit duraturum, nec in eo poterit confirmari sine venia S. Sedis »..

  A007005767 

 Tandem ipse S. P. Pius Papa IX (Quei diutissime Deus sospitem servet) per Brevem: Religiosas Familias, die decima tertia Maji 1859 praeter facultatem jam primitus concessam litteras dimissoriales generatim concedendi, addit ut sequitur [713] « Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis suorumque Superiorum litteris dimissorialibus, extra tempora a Canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et Communionem Apostolicae Sedis habente, suscipere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent.

  A007008227 

 Iº Munus Rectoris Majoris seu superioris Generalis ad duodecim annos erit duraturum, nec in eo poterit confirmari sine venia S. Sedis.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 08.html
  A008005221 

 « Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis suorumque Superiorum litteris dimissorialibus, extra [5 74] tempora a Canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et Communionem Apostolicae Sedis habente, suscipere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent.

  A008005927 

 Fieri enim potuit ut successio in primatu, non ex successione in aliquo episcopatu particulari, quem Petrus susciperet, penderet et haberetur, sed ex designatione Petri definientis Episcopum huius vel illius sedis v. g. Romanae, successorem eius in primatu fore.

  A008007753 

 Quae approbatio Sanctae Sedis novum stimulum dabit huic Societati et maiorem Dei gloriam procurabit..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 09.html
  A009000786 

 Dei et Apostolicae Sedis gratia.

  A009001048 

 CAROLUS SAVIO, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, EPISCOPUS ASTENSIS ET PRINCEPS, SS. D. N. PII PAPAE IX PRAELATUS DOMESTICUS AC PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS..

  A009001077 

 Quae quidem exiguis licet initiis exorta, quod meis vidi oculis dum S. Sedis Nuntii munere decoratus illic immorabar, brevi temporis intervallo adeo altas defixit radices ut ad spiritualem animarum profectum, imprimisque ad Christianae adolescentium educationis incrementum mirabiliter creverit ac pullulaverit.

  A009001341 

 Nos PETRUS MARIA FERRÈ, Dei et Sedis Apostolicae gratia Ecclesiae Casalensis Episcopus et Comes..

  A009001618 

 FELIX CANTIMORRI, ORDINIS CAPUCCINORUM, SS. D. N. PII PP. IX PRAELATUS DOMESTICUS AC PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS PARMAE ET COMES, EIDEMQUE SANCTAE SEDI IMMEDIATE SUBIECTUS, S. A. I. ORD. CONSTANTINIANI S. GEORGII MAGNUS PRIOR..

  A009001631 

 JACOBUS PHILIPPUS GENTILE, PATRITIUS GENUENSIS, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, EPISCOPUS NOVARIENSIS, SS. D. N. PII IX P. M. PRAELATUS DOMESTICUS ET SOLIO PONTIFICIO ASSISTENS, REGIS NOSTRI AUGUSTISSIMI AB ELEEMOSYNIS, PRINCEPS S. IULII, HORTAE ET VESPOLATI, EQUES MAIORIBUS INSIGNIBUS SS. MAURITII ET LAZARI DECORATUS..

  A009001646 

 CAROLUS MACCHI, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, EPISCOPUS REGII ET PRINCEPS, SS. D. N. PAPAE PII IX PRAELATUS DOMESTICUS ET PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS..

  A009001673 

 IACOBUS ANTONIUS COLLI DEI ET SANCTAE APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS ALEXANDRINUS ET COMES, AUGUSTISSIMI REGIS N. AB ELEEMOSYNIS, ABBAS SS. PETRI ET DALMATII..

  A009001699 

 F. IULIUS ARRIGONIUS, ORDINIS MINORUM STRICTIORIS OBSERVANTIAE DIVI FRANCISCI, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHIEPISCOPUS LUCANUS ET COMES, SS. D. N. PAPAE PRAELATUS DOMESTICUS ET PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS, EQUES TORQUATUS ORDINIS IOSEPHIANI.

  A009001702 

 Ad haec autem praestanda cum prae caeteris conferre arbitremur Apostolicae sedis confirmationem, hinc SS. Dominum Nostrum humiliter praecamur ut eiusdem Congregationis Constitutiones, si ita Ei videbitur, Apostolica sua Auctoritate adprobare et confirmare dignetur.

  A009001735 

 PETRUS ROTA, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, EPISCOPUS VASTALLAE..

  A009001750 

 NOS RAPHAEL BIALE, DEI ET S. SEDIS APOSTOLICAE GRATIA, ECCLESIAE ALBINGANENSIS EPISCOPUS, S. MARIAE ET S. MARTINI AD INSULAM GALLINARIAM ABBAS COMMENDATARIUS..

  A009004005 

 EUGENIUS GALLETTI, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, Episcopus ALBENSIS ET COMES..

  A009007449 

 Hisce praemissis, orator, latis verbis, declarat in omnibus et per omnia paratum esse stare omnibus Sanctae Sedis mandatis, et si tempus erit quo supra memoratum Institutum Somascae Congregationis, obinissam administrationem denuo suscipere valeat, libentissimo animo restituere, jura, loca, administrationes, quae quocumque titulo ci competere poterunt..

  A009007449 

 Licet vero stricte loquendo haec potius temporaria administratio, quam novae domus fundatio sit appellanda, tamen ad dubia eliminanda et ad debitum Sanctae Sedis obsequium praestandum, facultates quae ad majorem Dei gloriam promovendam necessariae censentur, humili precatione expostulantur.

  A009009367 

 Licet vero stricte loquendo haec potius temporaria administratio, quam novae domus fundatio sit appellanda, tamen ad dubia eliminanda et ad debitum Sanctae Sedis obsequium praestandum, facultates quae ad majorem Dei gloriam promovendam necessaria consentur, a Beatitudine Tua humili precatione expostulantur..

  A009010689 

 [31] ALEXANDER OCTAVIANUS RICCARDI, ex comitibus a Netro, supremi ordinis SS. Annuntiationis eques torquatus etc. etc. Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Archiepiscopus Taurinensis, SS. D. N. D. Pii Papae IX praelatus domesticus ac pontificio solio adsistens.

  A009010694 

 [33] PIUS P.P. IX. - Dilecte Fili, Salutem ei Apostolicam Benedictionem - Complura quae iam praebuisti tuae fidei et devotionis indicia eo profecto valebant ut te Sedis Apostolicae et Nostri studiosissimum agnosceremus.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html
  A010007706 

 [750] E Don Bosco nel 1° articolo del capo De Rectoris Majoris electione poneva che l'eligendo doveva essere professo da 10 anni almeno ed avere 35 anni d'età; e riguardo agli altri membri del Capitolo Superiore e al Maestro dei Novizi non mise nulla, essendo allora quasi tutti i confratelli molto giovani, per cui quasi tutti gli eletti a far parte del Capitolo avrebbero avuto il difetto d'età; e dichiarava, a parte, d'esser pronto ad accogliere l'osservazione in massima generale, ove, in via eccezionale, gli fosse concesso di poter sciogliere l'accennata difficoltà col beneplacito della S. Sede, aggiungendo alla dichiarazione le parole: Haec vero aetas minui aliquando poterit interveniente S. Sedis consensu..

  A010009570 

 “Clericis Congregationis Missionis, dummodo necessariis praediti sint requisitis, suorumque Superiorum litteris dimissorialibus extra tempora a canonibus instituta a quocumque catholico Episcopo gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente ordines susci pere libere et licite, servatis servandis, possunt et valent”..

  A010009694 

 Huiusmodi tamen articuli vim obligandi non habebunt, nisi Sanctae Sedis consensum prius obtinuerint.

  A010009729 

 Sed in causis civilibus et iudicialibus agere non poterit absque Sanctae Sedis consensu.

  A010009929 

 Per altro nel riflesso che potrebbe avvenire il difetto di età in coloro, i quali avessero compiuto i cinque, dieci anni di professione, per questo in via eccezionale vorrebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito Apostolico segnatamente per scegliere taluno idoneo alla carica di Superiore Generale, benché non abbia compiuto i quarant’anni, perciò propone [922] d'inserire nel citato § 8 la seguente clausola: haec vero aetas minui aliquando poterit, interveniente S. Sedis consensu..

  A010009931 

 Sed in causis civilibus et iudicialibus agere non poterit absque Sanctae Sedis consensu.

  A010009934 

 Debent propterea ante professionem cedere etiam private administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Instituto si ita pro eorum libitu existimaverint; huic vero concessioni apponi poterit conditio quod sit quandocumque revocabilis; sed professus hoc iure revocandi in conscientia uti minime poterit, [nisi] accedente Apostolicae Sedis placito.

  A010009981 

 Proptereaque quum hapc Congregatio jam a vigiritiquinque circiter annis tot fructus religiouis.et pietatis"' produxerit, praesertim pro pueris, adolescentibus et juventuus recte instituendis in fide Catholica, Christianisque moribus, argumentum praebet se in suo interno statu satis dispositam ët ordinatam, et ideo dignam quae Sanctae Sedis Apostolicae protectione muniatur quae omnia dum laeto animo exponimus, addimus;.

  A010010033 

 Dei et Apostolicas Sedis gratia Episcopus Albinganensis..

  A010010042 

 Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Fossanensis..

  A010010057 

 Cum vero a Nobis expostularit idem Sacerdos coinmendatitias litteras, quibus facilius posset ab Apostolica Sede definitivam obtinere approbationem, libenti animo, quod oculis vidimus et auribus audivirnus, pro conscientia in Domino testamur, totis viribus exoptantes; ut laudata Societas Apostolicae Sedis Auctoritate fulcta ac roborata, sicuti par est, posteris quoque bonos afferat fructus..

  A010010418 

 Sedis consensu.

  A010010428 

 Sed in causis iudicialibus agere non poterit absque sanctae Sedis cònsensu.

  A010010441 

 Seminariorum directio a Societate accipi nequit sine expressa in sin~ casilius Apostolicae Sedis venia..

  A010010458 

 Seminariorum directio a Societate suscipi nequit sine expressa in snngulis casibus Apostolicae Sedis venia..

  A010010480 

 Pro admittendis Novitiis qui statum clericalem suscipere debent, si aliqua irregularitate detineantur, requiritur Apostolicae Sedis dispensatio..

  A010010495 

 Pro admittendis tyronibús seu novitiis, qui militiae sacae nomen dare debnt, si aliqua irregularite detineantur, requiritur agostolicae sedis venia..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 12.html
  A012007048 

 Josephus Maria Soi: dra Dei ae Sanctae Apostolicae Sedis gratia Episcopus Aguensis etc..

  A012007052 

 Institutum, meliori modo promoveatur, ejusdem Constitutiones jampridem idem: datas ac iterum' nobis siubiectas, praesentibus litteris, tamquam ad Dei gloriam et animarum salutem procurandam, et adaugendam fdoneas, firmius ac stabilius probamus ac confirmamus, ea innixi potestate, quam igená dat praxis hoc inducta fine ut Congregationes [664] ad experimentum aliqúod dé iis súmendum prius inchoentur, quam Sanctae Sedis absoluto subiciantur judicio, ab eaque.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 13.html
  A013002138 

 Ella se vuole lo può, ed io credo che secondo la morale del Liguori (unico autore che nominatim sia stato approvato dalla S. Sede), tanto l'arcivescovo quanto lei, sono tenuti sub gravi ad occuparsi di finire questa faccenda (come le altre due) iuxta mentem S. Sedis.

  A013004210 

 Don Bosco in margine a una di lui lettera del 12 luglio su tale argomento scrisse queste parole per Don Rua, incaricato di rispondere: “Si scriva a Roma che noi stiamo e staremo sempre mandatis S. Sedis ”.

  A013006503 

 I R.mus D. Ioannes Bosco, Superior Generalis Societatis Presbyterorum a S. Francisco Salesio nuncupatae, erti, quoa vixerti, Visitator Apostolicus in Spiritualibus tantum, ac eius in dicto munere successores, Visitatores aeque in Spiritualibus erunt ad nuntum S. Sedis enunciati pii Instituti Virorum, qui fratres Hospitalarii appellantur sub invocatione Beatissimae marie Virginis sine labe originali conceptae..

  A013006504 

 II. R. P. D. Aloysius Fiorani Archiospitalis S. Spiritus in Saxia Praeceptor et eiusdem pii istituti Protector eius Visitator Apostolicus erit in temporalibus, ac Praeceptores pro tempore praedicti Archiospitalis erunt Visitatores pariter in temporalibus ad nutum S. Sedis..

  A013006947 

 Dei et S. Apostolicae Sedis gratia.

  A013007714 

 Laurentius Gastaldi Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Taurinensis, Doctor et magnus cancellarius Collegii Theologorum.

  A013008516 

 et Apostolicae Sedis iura violata et conculcata fuere, frontem impavidam praeferens Apostolicam vocem extulit, hostibus sacerdotalis animi robore obstilit, vexatis quod potuit praesidium attulit, pro Christi hereditate tuenda sanguinem etiam profundere paratus fuit.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 14.html
  A014007379 

 [362] Acta S. Sedis, app.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 15.html
  A015006198 

 La cagione di queste comunicazioni dei Privilegi fu data da Clemente VIII nella Bolla (20 decembris 1595) che comincia: Ratio Pastoralis efflagitat ut quorum Religionem ac virtutem Sedi Apostolicae, totique Ecclesiae non modo illustrem, et praeclaram, sed utilem etiam ac necessariam esso animadvertimus, eosdem nostris et eius Sedis Apostolicae honoribus, ac beneficiis libenter prosequamur..


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 16.html
  A016004360 

 Peculiari te, igítur benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pocnis quovis modo vel quovis de causa latis, si quas forte incurreris, huius tantum rei gratia absolventes atque absolutum fore censentes Apostolica auctoritate Nostra harum litterarum vi te novi huius Vicariatus Apostolici per Nos erecti in Sep tenptrionali Patagoniae parte cui adiectam vólumus Patagoniam Centralem ad Nostrum et Sanctae Sedis Apostolicae beneplacitum pro Vicarium cum facultate confirmarsdi subdelegabili eligimus, instituimus et rcnuntiamus, tibique omnes et singulas, quae huiusmodi muneris propriae sunt, concedimus et impertimus facultates.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 17.html
  A017004646 

 Sub díe 3 Aprilis 1874 Haec Pia Societas a Sanctae Sedis clementia absolutam Constitutionum approbationem consecuta est; nonnullis privilegiis deinceps donata.

  A017004661 

 La ragione di queste comunicazioni dei Privilegi fu data da Clemente VIII nella Bolla (20 Decembris 1595) che comincia: Ratio Pastoralis efflagitat ut quorum religionem ac virtutem sedi Apostolicae, totique Ecclesiae non modo illustrem, et praeclaram, sed utilem etiam ac necessariam esse animadvertimus, eosdem nostris et eius sedis Apostolicae honoribus ac bene ficiis libenter prosequamur.

  A017005081 

 Ceterum ad ea quae in tuae cedere possunt commoditatis augmentum benigne respicientes, tibi ut a quocumque Catholico Sacrorum Antistite gratiam et communionem Sanctae huius Sedis Apostolicae habente accitis et in hoc el assistentibus duobus aliis Episcopis vel si hi commode vocari nequeant, duobus eorum loco Presbyteris in ecclesiastica dignitate constitutis similemque S. Sedis gratiam et communionem habentibus munus Consecrationis suscipere valeas eidemque Antistiti ut receptis a te prius fidei profes pione iuxta articules pridem ab Ap.ca Sede propositos ac Nostro ac Romanae Ecclesiae nomine fidelitatis debitae solito iuramento me­nus praedictum tibi Attetoritate Nostra conferre licite possit plenam et liberam concedimus facultatem.

  A017006252 

 Atqui hic non possum quin speciatim vos appellem, qui, duce Salesio, bono iuventutis toto pectore insudatis, simulque vobis significem quanta laetitia sim perfusus quum primum fama vulgavit, vos stabile domicilium in hac ipsa futurae meae Sedis urbe collocasse.


Don Bosco-Memorie biografiche Vol 19.html
  A019000230 

 Ciò fatto, il Segretario dei Riti Monsignor [54] Panìci stese il decreto, che venne pubblicato con affissione alle porte delle chiese e riportato nel Bollettino degli Acta Apostolicae Sedis.

  A019001710 

 Quoniam vero eadem sanctitatis fama, quin decreverit, mirum in modum aucta sit apud etiam doctos gravesque viros,,qui eum dignum [399] existimant, ut accedente Sanctae Sedis Apostolicae iudicio, Beatificationis et Canonizationis honore decoretur: idcirco ipse Causae Postulator tara proprio quam sui constituentis nomine ad maiorem Dei gloriam, qui se mirabilem in servis suis quotidie ostendere non desinit, Eminentiam Vestram enixe exorat, ut decernere dignetur constructio­nem Processus auctoritate ordinaria super fama sanctitatis vitae, virtutibus et miraculis praedicti Servi Dei ad formam Decretorum generalium S. R. C. et praesertim novissimorum, quae confirmata fuere a Venerabili Servo Dei Innocentio Papa XI, ne ulteriori mora testium probationes per obitum pereant..

  A019001962 

 Vult nihilominus ut antea, ex vetustissimo Apostolicae Sedis more, ad rem fauste feliciterque definiendam, caelestis Curiae supplicatio a nobis omnibus interponatur..

Copyright © 2010 Salesiani Don Bosco - INE