| Home | Opere Edite - Don Bosco | Altri scritti di Don Bosco | Memorie biografiche | Letture Cattoliche| Bollettino Salesiano | Francesco di Sales | Scritti salesiani | Info sito |1872-1875 Il Galantuomo pel 1873 Vita di S. Pancrazio [quarta edizione] Regulae Societatis S. Francisci Salesii Le maraviglie della Madonna di Lourdes Belasio Antonio Maria, Della vera scuola per ravviare la società Il Galantuomo pel 1874 Societas S. Francisci Salesii. De Societate S. Francisci Salesii brevis notitia Massimino Cenno istorico sulla Congregazione di S. Francesco di Sales Regulae Societatis S. Francisci Salesii [Typis de Propaganda Fide, I] Regulae Societatis S. Francisci Salesii [Typis de Propaganda Fide, II] Congregazione particolare dei Vescovi e Regolari, Torinese sopra l’approvazione delle Costituzioni della Società Salesiana [marzo 1874] Sagra Congregazione de’ Vescovi e Regolari, Consultazione per una Congregazione particolare [marzo 1874] Unione cristiana Regulae seu Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii juxta approbationis decretum die 3 aprilis 1874 [Augustae Taurinorum 1874] Società di S. Francesco di Sales. Anno 1874 Il Galantuomo pel 1875 Associazione di opere buone [Unione cristiana]
1881-1882 Breve notizia sullo scopo della Pia Società Salesiana Biografie. Confratelli chiamati da Dio alla vita eterna nell’anno 1880 Eccellentissimo Consigliere di Stato Esposizione del sacerdote Giovanni Bosco agli eminentissimi Cardinali della Sacra Congregazione del Concilio Favori e grazie spirituali concessi dalla Santa Sede alla Pia Società L’aritmetica ed il sistema metrico [settima edizione] Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre sulla passione sulle feste principali e sui novissimi Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre in onore dei santi e delle sante Arpa cattolica o raccolta di laudi sacre in onore di Gesù Cristo, di Maria Santissima e dei santi Arpa cattolica o raccolta di Laudi Sacre in onore del S. Cuor di Gesù e del SS. Sacramento Biografie 1881 Biographie du jeune Louis Fleury Antoine Colle
 


 

  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

Elenchus privilegiorum seu facultatum et gratiarum spiritualium quibus potitur Societas S. Francisci Salesii

 

EX S. SED'S APOSTOLICAE CONCESSIONIBUS DIRECTE ET CONGREGATIONIS SS. REDEMPTORIS COMMUNICATIONE IN USUM PRESBYTERORUM EIUSDEM SOCIETATIS

 

 

S. BENIGNI IN SALASSIS

 

EX OFFICINA SALESIANA

MDCCCLXXXVIII. {329 [561]}

 

 

[è premesso alle opere ristampate solo parzialmente; è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]

 

 

 

 

INDEX

Dilectissimis in Christo filiis, inspectoribus et directoribus domorum Universae Salesianae Congregationis, salutem in Domino. 2

Pro conde  2

Appedix  4

Index et ordo rerum quae in hoc elencho continentur. 4

 


Dilectissimis in Christo filiis, inspectoribus et directoribus domorum Universae Salesianae Congregationis, salutem in Domino.

 

            Opus, quod Joanni Bosco Sacerdoti, Fundatori nostro ac patri peramantissimo, plurimum cordi erat, et cuius coagmentationem in unum ac dispositionem Joachim Berto praesbytero ex nostris solertissimo ipsemet demandaverat, ad finem tandem perductum et typis impressimi, hoc volumine vobis libenti animo offero, fratres, et filli in Christo dilectissimi.

            Operi titulus est: Elenchus privilegiorum, seu facultatum et gratiarum spiritualium, quibus potitur Societas S. Francisci Salesii ex S. Sedis Apostolicae concessionibus directe, et Congregationis SS. Redemptoris communicatione.

            Priusquam typis excuderetur, attenta ac severa trutina, quoad ejus fieri potuit, permagnum opus pensatum fuit ab aliquibus Congregationis nostrae theologis, qui testati sunt nihil censura dignum in ipso contineri, omniaque ad ecclesiae leges, aliisque Congregationibus factas Apostolicas concessiones conformata ac consona esse.

            Quod vero ad uos attinet, testamur, omnia Diplomata et Documenta, quae in eodem opere adferuntur, authentica et {331 [563]} vel ex archivio nostro generali, vel ex aliis locis omninofide dignis deprompta esse.

            Interim vero dum concedimus, ut praedictus Elenchus ad omnium Presbyterorum Congregationis Nostrae manus perveniat, qui ad audiendas Confessiones adprobati sint, simul districte et sub obedientia prohibemus, ne quis eumdem librum externis commodet, vel tradat, vel Documenta ex eo descripta singillatim communicet, nisi ad id specialissimam licentiam in scriptis a Nobis obtinuerit. Ne autem finis hujus prohibitionis fortuito vel incuria frustretur, omnibus Directoribus specialem hac de re vigilantiam injungimus, et volumus, ut solus Superior apud se exemplar retineat, et id nulla unquam caussa extra Domum aufem smat. Si ab Ordinariis postulari contigerit, ut Privilegia Nostrae Congregationis probentur et Documenta exhibeantur, nullus Superior localis propria auctoritate agat, sed Inspectorem certiorem reddat, qui antea, nisi res urgeat, ad Nos referat, ut ipsi authenticas Documentorum copias communicare et aptiorem se gerendi modum suppeditare valeamus. In hujusmodi quippe negotiis de juribus Universae Congrega tionis agitur.

            Insuper, si qua difficultas, si quod dubium circa aliquod privilegium, vel ejusdem interpretationem appiicationemque, exoriatur, unusquisque non suo se gerat judicio, verum ad Nos referat, qui collecto, si oportuerit, Capitulo, opportunam solutionem dabimus.

            Demum vobis, Sociis nostris, adolescentibus omnibusque, sollicitudini vestrae commendatis, omnia bona a Beatissima Virgine Maria, Christianorum Auxiliatrice et Matre piissima, toto corde lubentique animo adprecamur.

            Pax et Benedictio Dei Omnipotentis et Gratia Domini Nostri Jesu Christi sint semper Nobiscum. Amen.

 

Datum Taurini in Asceteno Salesiano,

die VIII mensis junii, festo SS. Cordis Jesu, anno MDCCCLXXXVIII.

 

SAC. MICHAEL RUA

RECTOR MAJOR.

{332 [564]}

Pro conde

 

 

I SENTIMENTI DI DON BOSCO INTORNO AL PAPA.

 

            «Intendo che gli Alunni dell'umile Congregazione di S. Francesco di Sales non si discostino mai dai sentimenti di questo gran Santo, nostro Patrono, verso la S. Sede Apostolica: Che accolgano prontamente, rispettosamente, e con semplicità di mente e di cuore, non solo le decisioni del Papa  circa il dogma e la disciplina, ma che nelle cose stesse disputabili abbraccino sempre la sentenza di Lui anche come Dottore privato, piuttosto che l'opinione di qualunque » teologo e dottore del mondo.

            Ritengo inoltre che questo si debba fare non solo dai Salesiani e dai loro Cooperatori, ma da tutti i fedeli, specialmente dal Clero; perchè, oltre il dovere che hanno i figli di rispettare il Padre, oltre il dovere che hanno tutti i cristiani di venerare il Vicario di Gesù Cristo, il Papa, merita ancora ogni nostra deferenza, perchè scelto di mezzo agli uomini più illuminati per dottrina, più accorti per prudenza, più cospicui per virtù, e perchè nel governo della Chiesa è in modo particolare assistito dallo Spirito Santo.»

 

Torino 18 Gennaio 1887.

Sac. GIOVANNI BOSCO.

{333 [565]}


 

Appedix

ad Cap. V, § XV post Art. V pag. 86.

 

 

 

ARTIC. VI.

Indulgentiae S. lacobi Compostellae.

 

            Pius IX Brevi de die 23 Martii 1855 concessit visitantibus Ecclesiam Cathedralem S. lacobi Compostellae in Gallaecia omnes Indulgentias tam Plenarias quam Partiales, quibus gaudet Basilica S. loannis in Luterano[1]; inter quas, ex Gonstitutione Benedicti XIV Assiduae sollicitudinis sub die 6 Maii 1751 edita, sequentes tantum recensori possunt[2]:

            1. Indulgenza Plenaria in Festis Ascensionis D. N. I. Coristi, S. Ioannis Baptistae, SS. Apostalorum Petri et Pauli, S. Ioannis Evangelistae, et Dedicationis Basilicae Lateranensis sive SS. Salvatoris die 9 Novembris:

            2. Indulgenza Septem Annorum totidemque Quadragenarum in Festis ceterorum Apostolorum, scilicot: S. Andreae, S. Iaconi Maioris, S. Thomae, S. Philippi et S. Iacobi Minoris, S. Bartholomaei, S. Matthaei, S. Simonis et S. Iudae, et S. Matthiae:

            3. Indulgenza quatuor Annormn totidemque Quadragenarum quolibet die a Prima Dominica Adventus usque ad Nativitatem D. N. I. Christi; necnon a Feria IV Cinerum usque ad Dominicam Resurrectionis:

            4. Indulgenza centum dierum ceteris Anni diebus:

            5. Denique omnes Indulgentiae Stationum Basilicae Lateranensis diebus in Missali Romano descriptis, idest: Dominica Prima Quadragesimae, Dominica Palmarum, Feria V in Coena Domini, Sabbato Sancto, Sabbato in Albis, Feria tertia Rogationum, Sabbato in Vigilia Pentecostes acquiri possunt a visitantibus Ecclesiam S. Iacobi, vel aliquod ex Altaribus, Capellis, Oratoriis, Confraternitatibus aut locis piis ad eandem Ecclesiam Cathedralem pertinentibus.

            Nota. Quae omnes et singulae Indulgentiae praefatae ex Rescripto Pii VI de die 2 Decembris 1780 sunt etiam Animabus in Purgatorio detentis applicabiles.

{334 [566]}

 

 

Index et ordo rerum quae in hoc elencho continentur.

 

RATIO OPERIS.

 pag. III

 

 

PARS PRIMA.

 

 

Expositio Privilegiorum in genere sive Prooemium vel Introductio Generalis.

 

 

PROOEMIUM.

 

 

CAPUT UNICUM. De Privilegiis in genere..

 3

 § I. De Privilegiis, Gratiis Spiritualibus, Facultatibus, vel Indultis in genere..

 ibi

 § II. De Communicatione Privilegiorum.

 4

 § III. De Confirmatione Privilegiorum.

 5

 § IV. De Privilegiis exclusis ab omni Communicatione.

 ibi

 § V. De Ratione Communicationis Privilegiorum..

 7

 § VI. De Usu Privilegiorum.

 ibi

 § VII. De Limitatione Privilegiorum usus.

 8

 § VIII. De Delegatone et Subdelegatone Privilegiorum usus.

 ibi

 § IX. De Exhibitione Privilegiorum ad locorum Ordinarios.

 9

 § X. De Privilegiorum Interpretatione.

 10

 § XI. De Privilegiis Congregationi SS. Redemptoris directe concessis.

 11

 § XII. Deoretum pro Congregatone Salesiana circa Communicationern Privilegiorum cum Congregatione SS. Redemptoris.

 pag. 12

 

 

PARS SEGUNDA.

 

 

Elenchus seu Expositio Privilegiorum in specie.

 

 

SEGTIO PRIMA.

 

 

De praecipuis Privilegiis Nobis obventis, sive per Communicationem cum Redemptoristis, sive per Concessionem Missionariis Nostris directe factam, et de Regulis Generalibus iisdem utendi.

 

 

CAPUT I. De Absolutionibus. sive de Facultatibus Absolvendi et Dispensandi, quibus Confessarii Nostrae Congregationis ab Ordinariis locorum approbati gaudent relate ad Exteros post Constitutionem Apostolicae Sedis.

 19

 § I. Regulae Generales.

 ibi

 § II. Facultates absolvendi a Censuris et Casibus S. Sedi reservatis Nostris Confessariis ad ternpus concessae..

 23

 § III. Facilitates quidus gaudent Confessarii Nostri in Patagonia ex Delegatione Superiorum respectivae Missionis..

 ibi

 § IV. Facultates dispensandi in Irregularitatibus..

 25

 § V. Facultates dispensandi in Inhabilitatibus..

 ibi {335 [567]}

 § VI. Facultates relaxandi Vota et Juramenta..

 pag. 26

 § VII. Facultates circa Matrimonium..

 ibi

 § VIII. Facultates dispensandi a Ieiunio et a Cibis vetitis, induendi Vestes Saeculares, equitandi, deferendi, recipiendi ac expendendi Pecunias, etc..

 28

CAPUT II. De Benedictionibus.

 ibi

 § I. Regulae Generales quoad varias Benedictiones praesertim circa Ecclesias, Oratoria, Coemeteria Nostra, Sacra Vasa, Vestimenta ac Paramenta Sacra ad usum Ecclesiarum Nostrarum etc.

 ibi

 § II. Facultates benedicendi Rerum cum applicatione Indulgentiarum a S. Sede concessae.

 31

 § III. Facultates benedicendi Scapularia quarumeumque Sodalitatum vel Gonfraternitatum, quae reperiuntur ab Apostolica Sede approbatae.

 32

 § IV. De Conditionibus requisitis ad recte conficienda et imponenda Scapularia praefata Christifidelibus..

 33

CAPUT III. De Exemptionibus seu de Privilegio Exemptionis.

 35

 § I. Qualis sit Exemptio Nostra et quid comprehendat.

 ibi

N. I. Quid sit Exemptio..

 ibi

 II. Quid comprehendat..

 ibi

 III. Quid competat Superioribus Nostris..

 36

 IV. Quid possint Superiores in singulos suos Subditos Gongregatos Professos.

 ibi

 V. Superiores cum suis Subditis dispensare possunt: 1. Quoad Opera Servilia; 2. In Ieiunio: 3. In Divino Officio.

 ibi

 VI. Quoad Libros Prohibitos.

 37

 VII. Quoad Irregularitates..

 ibi

 VIII. Quoad quascumque Inhabilitates et Poenas.

 ibi

 IX. Quoad Vota.

 38

 X. Quoad Ordinationes..

 ibi

 XI. Quoad Novitiorum Receptionem..

 pag. 38

 XII. Quoad Processiones, Synodum Dioecesanam, Conferentias Casuum Conscientiae..

 39

 XIII. Quoad Bona temporalia.

 ibi

 XIV. Quoad Sacramentorum administrationem.

 40

 XV. Quoad Gensuras et Casus Papae reservatos.

 ibi

 XVI. Quoad Exemptionem a Iurisdictione Parochorum, ubi ea iure existit, et quateous de facto viget:

 41

 1. Circa Couomunionem Paschalem, Viaticum, Extremam Unctionem et Sepulturam Ecclesiasticam

 ibi

 2. Circa Primam Communionem.

 ibi

 3. Circa Processiones..

 ibi

 4. Circa Confessiones Regularium audiendas.

 ibi

 5. Circa Confessiones Saecularium excipiendas.

 42

 6. Circa SS. Communionis dispensationem.

 ibi

 7. Circa Praeceptum audiendi Missam..

 ibi

 8. Circa Pulsationem Campanàrum in Sabbato Sancto Maioris Hebdomadae, aut Feria V in Coena Domini..

 ibi

 9. Circa Benedictiones..

 43

 10. Circa Missas Exequiales.

 ibi

 11. Circa Ecclesias.

 ibi

 § II. Quid non comprehendat Exemptio Nostra..

 ibi

N. I. Quoad Domorum fundationem et derelictionem..

 ibi

 II. Quoad Praedicationem..

 45

 III. Circa Confessiones Fidelium excipiendas.

 46

 IV. Circa Confessiones Monialium audiendas.

 ibi

 V. Circa Celebrationem Missarum..

 47

 VI. Circa SS. Communionis Dispensationem.

 48

 VII. Circa Viaticum, Extremam Unctionem et Sepulturam.

 ibi

 VIII. Circa Expositionem SS. Sacramenti..

 ivi {336 [568]}

 IX. Circa Benedictiones..

 pag. 49

 X. Circa Processiones..

 ibi

 XI. Circa Indulgentias..

 ibi

 XII. Circa SS. Reliquias et Imagines..

 ibi

 XIII. Circa Curam Animarum Parochialem vel quasi Parochialem..

 ibi

 XIV. Circa Regulares Exemptos, quoad ipsorum Parvos Conveutus et Grancias eorumque Ecclesias et Publicas Capellas..

 50

 XV. Circa Statuta Synodorum Dioecesanarum et Provincialium.

 ibi

 XVI. Circa Potestatem Coercitivam Episcoporum, cui subiacent Regulares.

 ibi

 XVII. Varia: 1. Quoad Controversias omnes de praecedentia: 2. Quoad Confraternitates: 3. Quoad Impressionem Librorum subiicimur Ordinario.

 52

 XVIII. Circa Obsequia Episcopis praestanda.

 52

CAPUT IV. De SS. Sacrificio Missae ..

 ibi

 § UNICUS. - De Indultis seu de Facultatibus circa Oratoria Privata et usum Altaris Portatilis, et alia circa SS. Missae Sacrificium..

 ibi

N. I. Quoad locum celebrationis Missarum..

 ibi

 II. Quoad tempus celebrandi.

 55

 III. Quoad Missas Votivas Solemnes.

 56

 IV. Quoad Missas de Requiem.

 ibi

 V. Quoad Sacra Vasa..

 57

CAPUT V. De Indulgentiis..

 ibi

 § I. De Indulgentiarum Concessione et Communicatione, nec non de Conditionibus reqaisitis ad easdem lucrandas..

 ibi

 § II. Indulgentiae Personales et Locales quibus gaudent Nostri Congregati.

 62

 ARTIC. I. Indulgentiae Personales..

 ibi

 ARTIC. II. Indulgentiae Locales..

 64

 §. III. Indulgentiae Personales et Locales Fidelibus communicandae.

 66

 ARTIC. UNICUS. De Indulgentiis Missionum..

 ibi

 § IV. Indulgentiae Reales, seu Crucibus Missionum adnexae..

 pag. 68

 § V. De Indulgentiis post Missiones lucrandis..

 69

 § VI. Indulgentiae Exercitiorum Spiritualium..

 ibi

 § VII. Indulgentiae aliis Pietatis et Devotionis Exercitiis coneessae..

 70

 § VIII. Indulgentiae, quas Sacerdotes Nostri Fidelibus impertiri possunt.

 ibi

 § IX. Indulgentiae Reales, seu Papales Coronis, Rosariis, Crucibus, Crucifixis, Parvis Statuis et Numisma tibus per Nos, auctoritate Apostolica, benedictis adnexae..

 72

 § X. Decretum Pii IX quoad In - Indulgentias Papales nuncupatas..

 74

 § XI. De Indulgentiis, quibus gaudent Cruces, Coronae et Rosaria Terme Sanctae nuncupatae

 76

 § XII. De Indulgentiis S. Birgittae, sive de Indulgentiis, quibus gaudent Coronae S. Birgittae nuncupatae, et quae ex Indulto Apostolico adnecti possunt Coronis, Rosariis etc. a Nostris Presbyteris benedictis una cum Indulgentiis Papalibus.

 77

 § XIII. Indulgentiae Pio Exercitio Viae Crucis adnexae.

 78

 § XIV. De Indulgentiis Ecclesiis Nostris per Communicationem concessis.

 79

N. I. In singulis Nostris Ecclesiis tam erectis quam erigendis unum Altare est in perpetuum Priyilegiatum

ibi

 II. De Altari Privilegiato Personali..

 ibi

 III. Ecclesiae Nostrae gaudent omnibus Indulgentiis, quae adnexae sunt Ecclesiae S. Mariae ad Martyres in Urbe; sive Terrete Sanctae..

 80

 § XV. De Indulgentiis Stationum, et Septem Basilicarum in Urbe Roma, Portiunculae, Terrete Sanctae et S. Zacobi Compostellae..

 81-334

 ARTIC. I. Summarium Indulgentiarum Stationum Urbis, Decreto S. Congregationis Indulgentiarum die 9 Iulii 1777 a Pio VI confirmatum.

 ibi

{337 [569]}

 

 ARTIC. II. Summarium Indulgentiarum, quae Ecclesiis et praesertim Septem Basilicis Urbis Romae sunt adnexae..

 pag. 81

 ARTIO. III. Iudulgentiae Portiunculae.

 82

 ARTIC. IV. Summarium Indulgentiarum Terrae Sanctae, iuxta exemplar anno 1740 Romae publicatum

83

 ARTIC. V. Indulgentiae Terrae Sanctae sive Plenariae, sive Partiales, quae inveniuntur descriptae in Summario edito Neapolis anno 1706, et a Lucio Ferraris V. Indulgentia Artic. V. n. 8 relatae.

 84

 ARTIC. VI. Indulgentiae S. Iacobi Compostellae sunt illae, quibus gaudet Basilica Lateranensis in Urbe..

 334

 § XVI. De Indulgentiis quatuor praecipuis Scapularibus, et duobus aliis adnexis; nec non Tertio Ordini S. Francisci Assisiensis concessis. .

 86

 ARTIC. I. De Scapulari Immaculatae Conceptionis B. M. Virginis..

 87

 ARTIC. II. De Scapulari SS. Trinitatis.

 90

 ARTIC. III. De Scapulari Septem Dolorum B. M. Virginia.

 91

 ARTIC. IV. De Scapulari B. M. Virginis de Monte Carmelo..

 ibi

 ART. V. De Privilegio Sabbatino..

 93

 ARTIC. VI. De Scapulari Nigro SS. Crucis et Passionis D. N. I. C.

 94

 ARTIC. VII. De Scapulari Rubro Passionis D. N. I. C, nec non SS. Cordis Iesu et Mariae compatientis

95

 ARTIC. VIII. De Tertio Ordine S. Francisci Assisiensis.

 96

 

 

SECTIO SECUNDA.

 

 

De Privilegiis praesertim Nobis directe Concessis, eisque in praecedenti Sectione nondum comprehensis, nec recensitis, vel satisexplanatis, per Titulos Ordine Alpbabetico digestis.

TITULUS I. Absolutio seu Facultates absolvendia Casibus et Censuris Summo Pontifici reservatis, quae ex Folio S. Poenitentiariae Nobis obveniunt.

 pag. 97

 § I. Relate ad Exteros..

 ibi

 § II. Quoad Nostrates..

 99

TIT. II. Aedificia.

 100

TIT. III. Aggregatio.

 ibi

TIT. IV. Alienatio Bonorum Congregationis..

 101

TIT. V. Altare .

 103

 § I. Altare Portatile..

 ibi

 § II. Altare Privilegiatum Locale..

 104

 § III. Altare Privilegiatum Personale..

 ibi

TIT. VI. Apostatae, Desertores, vel Fugitivi..

 105

TIT. VII. Appellatio.

 106

TIT. VIII. Benedictio.

 107

 § I. Benedictio Ecclesiarum, Indumentorumet Vasorum Sacrorum etc.

 ibi

 § II. Benedictio Personarum Papalis cum Indulgentia Plenaria etc.

 109

 § III. Benedictio Rerum cum applicatione Indulg. Apostolicarum..

 111

TIT. IX. Capitulum Generale..

 114

TIT. X. Clausura.

 115

TIT. XI. Communicatio Gratiarum.

 116

TIT. XII. Commutatio Votorum etc..

 119

TIT. XIII. Confessarius..

 121

 § I. Quoad Exteros..

 ibi

 § II. Quoad Nostrates..

 126

TIT. XIV. Congregatio..

 131

 § I Congregatio Salesiana.

 ibi

 § II. Congregatio illiusque Constitutiones.

 ibi

 § III. Congregatio illiusque Bona..

 132

TIT. XV. Conventiones..

 133

TIT. XVI. Correctiones..

 ibi

TIT. XVII. Dimissio et Electio.

 134

TIT. XVIII. Dispensatio..

 136

DISTINCTIO PRIMA. Quoad Exteros..

 ibi

 § I. Circa Irregularitates, et Inhabilitates.

 ibi

 § II. Circa Vota et Iuramenta.

 138

 § III. Circa Matrimonium.

 ibi

DISTINCTIO SECUNDA. Quoad Nostrates.

 139

 § IV. In Irregularitatibus et Inhabilitatibus.

 ibi

 § V. Quoad Vota, Regulas et Constitutiones, {338 [570]} Offlcium Divinum, Opera Servilia, Cibos vetitos et Ieiunium..

 pag. 142

TIT. XIX. Donationes.

 143

TIT. XX. Ecclesia.

 ibi

TIT. XXI. Eleemosynae..

 145

TIT. XXII. Eucharistia et SS. Viaticum..

 146

TIT. XXIII. Excommunicatio..

 149

TIT. XXIV. Exemptio.

 150

TIT. XXV. Estrema Unctio, et Sepultura Ecclesiastica..

 153

TIT. XXVI. Familiares..

 155

TIT. XXVII. Festivitas vel Solemnitas B. M. Virginia Auxiliatricis.

 156

TIT. XXVIII. Gradus.

 ibi

TIT. XXIX. Haeretici.

 ibi

TIT. XXX. Horae Canonicae..

 157

TIT. XXXI. Hospitium..

 159

TIT. XXXII. Immunitas Locorum.

 ibi

TIT. XXXIII. Indulgentiae Nobis directe concessae.

 160

DISTINCTIO PRIMA. In Nostrorum et aliorum usum..

 ibi

 § I. Indulgentiae Personales et Locales in nostrum usum.

 ibi

 § II. Indulgentiae Personales et Locales Fidelibus communicandae..

 163

DISDINCTIO SECUNDA. Indulgentiae Ecclesiis Nostris adnexae..

 164

 § III. Indulgentiae Locales ab omnibus Christi fidelibus lucrandae, sive Ecclesiis Nostris directe concessae.

 ibi

 ARTIC. I. Indulgentiae adnexae Capellae in Agro Castrinovi sitae apud Domum Paternam Superioris Generalis atque Fundatoris Nostrae Congregationis Ioannis Bosco.

 ibi

 ARTIC. II. Indulgenza Plenaria quotidiana perpetua pro Vivis atque Defunctis Ecclesiae B. M. Virginis Auxiliatricis adnexa.

 ibi

DISTINCTIO TERTIA. Indulgentiae Sodalitatibus Nostris directe concessae.

 165

 § IV. Indulgentiae Adscriptis Congregationi canonicae erectae in Ecclesia, seu Oratorio S. Francisci Salesii concessae..

 ibi

 § V. Indulgentiae, quibus gaudent Sodales Piae Archisodalitati Clientium seu Gultorum B. M. Virginis Christianorum Adiutricis adscripti.

 pag. 165

 § VI. Indulgentiae adnexae Sodalitati seu Piae Unioni Cooperatorum Salesianorum nuncupatae

 166

 § VII. Indulgentiae adnexae Sodalitati seu Pio Operi dicto B. M. Virginis Auxiliatricis.

 168

 § VIII. Appendix seu Instructio de non adscribendis ad Pias Sodalitates Absentibus.

 ibi

TIT. XXXIV. Laici seu Coadiutores.

 169

TIT. XXXV. Libri prohibiti..

 171

TIT. XXXVI. Missa.

 ibi

TIT. XXXVII. Notarius..

 175

TIT. XXXVIII. Novitii, eorumque Professio..

 176

TIT. XXXIX. Officium Divinum.

 180

TIT. XL. Oratoria Privata..

 182

TIT. XLI. Ordines.

 184

TIT. XLII. Privilegia.

 187

TIT. XLIII. Procurator..

 191

TIT. XLIV. Protector, seu Cardinalis Protector.

 ibi

TIT. XLV. Rector Maior. n. 20 - Monitum..

 193

TIT. XLVI. Regulares seu Quaestiones diversae de Regularibus iam decisae.

 196

 1. Regulares possunt promoveri ad Gradum Doctoratus in publicis Accademiis..

 ibi

 2. Regulares possunt promoveri ad Doctoratum etiam extra publicas Universitates, idest, auctoritate Praelatorum Religionis ex Privilegio Apostolico.

 ibi

 3. Regulares possunt esse Professores in publicis Universitatibus..

 ibi

 4. Regulares possunt esse de Collegio Boctorum, idest Memore d'un Corps Universitaire.

 197

 5. Regulares possunt eligi in Examinatores Synodales.

 ibi

 6. Regulares constitui possunt in Notarios intra Ordinem.

 ibi

 7. Regularis nequit simul esse Parochus et Superior sui Conventus..

 ibi {339 [571]}

 8. Religiosi ad Episcopatum evehi possunt.

 pag. 197

 9. Episcopus Religiosus quomodo se gerere debeat circa observantiam Regularum et Constitutionum suae Religionis..

 ibi

 10. Quoad Religiosos utriusque Sexus Sponsores in Sacramentis Baptismi et Confirmationis

 198

 11. Regulares absque Episcopi lioentia sive intra sive extra Coenobium solemniter exorcizare nequeunt

 ibi

TIT. XLVII. Reliquiae..

 ibi

TIT. XLVIII. Restitutio..

 ibi

TIT. XLIX. Sepultura Regularium.

 ibi

TIT. L. Superiores. n. 8 - Scholion sive Morata Clementis PP. VIII ad Superiores Regulares.

 200

TIT. LI. Transitus.

 202

 § I. Transitus Regularium Professorum ad aliata Religionera..

 ibi

 § II. Transitus Laicor um seu Coadiutorum ad Statum Clericalem et vicissim..

 203

TIT. LII. Vasa Sacra.

 ibi

TIT. LUI. Vota..

 204

 § I. Vota in genere: Scilicet 1. Quid sit Votum. 2. Quotuplex. 3. Obligat sub levi vel sub gravi. 4. Quibus causis cessat eius obligatio. 5. Irritatio Voti. 6. A quibus possunt Vota irritari. 7. Quando reviviscunt. 8. Dispensatio Voti. 9. Vota reservata Summo Pontifici. 10. Quid requiritur ad eorum reservationem. 11. Commutatio Voti. 12. Quis potest commutare Vota reservata.

 ibi

 § II. Vota Congregationis.

 205

Animadversio circa praecipuos Libros, qui in hoc Elencho citantur.

 206

 

 

PARS TERTIA.

 

 

 

De Appendicibus.

 

 

 

APPENDIX I.

 

 

 

N. I.Constitutio Apostolicae Sedis, seu Catalogus omnium Censurarum sive Excommunicationum, Suspensionum et Interdictorum Latae Sententiae, quae nunc vigent ex huiusmodi Constitutione, aliisque posterioribus Do-cumentis decerptae.

 pag. 209

 § I. Excommunicationes Latae Sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatae.

 210

 § II. Excommunicationes Latae Sententiae Romano Pontifici simpliciter riservatae .

 213

 § III. Excommunicationes Latae Sententiae Episcopis sive Ordinariis reservatae..

 218

 § IV. Excommunicationes Latae Sententiae nemini reservatae..

 ibi

 § V. Excommunicationes Latae Sententiae a Tridentino Concilio, Romano Pontifici simpliciter reservatae, quatenus non iam comprehenduntur in praecedentibus..

 219

 § VI. Excommunicationes Latae Sententiae a Concilio Tridentino nemini reservatae.

 ibi

 § VII. Suspensiones Latae Sententiae Summo Pontifici simpliciter reservatae ex Const. Apostolicae Sedis.

 220

 § VIII. Suspensio de novo addenda specialiter Romano Pontifici reservata ex Constit. Romanus Pontifex sub die 28 Augusti 1873..

 222

 § IX. Interdicta Latae Sententiae ex Constit. Apostolicae Sedis Summo Pontifici specialiter reservata

ibi

 § X. Suspensiones Latae Sententiae a Tridentino irrogatae.

 ibi

 § XI. Interdicta Latae Sententiae a Tridentino irrogata.

 223

 § XII. Postrema Constitutionis pars, {340 [572]} qua confirmantur omnes Censurae Latae Sententiae, sive pro R. Pontificis electione, sive pro interno regimine quorumcumque Institutorum cuiuscumque nominis aut generis sint, quae hucusque in suo vigore perstitere..

 pag. 224

N. II. Animadversiones Generales quoad Censuras et Casus Papae specialiter reservatos..

 225

N. III. Animadversiones quoad Censuras et Casus Papae simpliciter reservatos respicientes Regulares

 226

N. IV. Super Casuum Reservatione, quos Praelati Regulares, si cupiunt, sibi reservare possunt.

 227

 

 

APPENDIX II.

 

 

N. I. Facultates Confessariis Nostris ab Ordinariis locorum adprobatis, ex Folio Sacrae Poenitentiariae, a S. Sede concessae..

 228

N. II. Facultates Rectori Domus Nostrae Novitiatus in Oppido S. Benigni sitae ab Episcopo Eporediensi concessae, etiam cum Facultate eas communicandi omnibus Sacerdotibus Nostris Professis perpetuis..

 231

N. III. Facultates Sacerdotibus Nostris fungentibus munere Rectorum Orphanotrophii Sancti Iosephi concessae ab Episcopo Foroiuliensi (Frejus) ac Tolonensi in Gallia..

 232

 

 

APPENDIX III.

 

 

N. I. Facultates quibus gaudent Missionarii Nostri in America degentes, et alia Documenta ad eosdem spectantia.

 ibi

 I.1°. Facultates quibus pollent Nostri Missionarii Apostolici in Republica Argentina sub Directione tamen et Dependentia absoluta respectivi Patris Ordinarii, ex Decreto S. Congrega de Propaganda Fide sub die 14 Novembris 1875..

 232

N. I. 2°. Facultates quibus gaudent iidem Missionarii Nostri, ex audientia SS. D. N. Leonis PP. XIII die 2 Martii 1884 a Secretano S. Congregationis de Propaganda Fide pro ipsis obtentae..

 pag. 233

N. II. Facultates Ordinariae quibus, ex Apostolicae Sedis gratia, gaudet ad Decennium Ioannes Cagliero e Nostra Congregatione Episcopus Titul. Magydanae Ecclesiae, et Vicarius Apostolicus Patagoniae Septentrionalis cum Potestate eas suis Subditis communicandi, sub Formula I..

 234

N. III. Facultates Extraordinariae sub Formula A.

 237

N. IV. l.° Facultates Extraordinariae sub Formula AA..

 ibi

 2.º Facultates aliae Eaetraordinariae eidem Vicario Apostolico concessae.

 238

N. V. Facultates quibus, ex Sanctae Sedis benignitate gaudet durante munere R. P. D. Iosephus Fagnanus Presbyter Congregationis Nostrae, Praefiectus Apostolicus Patagoniae Meridionalis, etiam cum Potestato eas Sociis suae Missionis et aliis Presbyteris idoneis communicandi, sub Formula IV..

 ibi

N. VI. Litterae Apostolicae in forma Brevis Leonis PP. XIII de die 20 Novembris 1883 R. D. Ioannem Cagliero in Pro Vìcarium Apostolicum Patagoniae Septentrionalis et Centralis eligentes, atque eidem Pro Vicario Facultatem Confirmandi subdelegabilem concedentes..

 241

N. VII. Breve Leonis PP. XIII. de die 16 Novembris 1883 Vicariatum Apostolicum in Patagonia Septentrionali atque Centrali erigens.

 242

N. VIII. Litterae Apostolicae in forma Brevis Leonis PP. XIII de die 30 Octobris 1884 R. D. Ioannem Cagliero Pro-Vicarium Patagoniae Septentrionalis atque Centralis in Episcopum Titulari Ecclesiae Magydanae praeficientes.

 243

{341 [573]}

 

N. IX. Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide de die 16 Novembris 1883 Praefecturam Apostolicam in Patagonia Meridionali erigens.

 pag. 244

N. X. Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide de die 2 Decembris 1883 R. D. Iosephum Fagnano Praefectum Apostolicum Missionum Patagoniae Meridionalis declarans..

 ibi

N. XI. Decretum Pii IX quoad Indulgentias Apostolicas seu Papales nuncupatas a Leone PP. XIII die 23 Februarii 1878 confirmatum et renovatum.

 245

N. XII. Facultas utendi Calendario Romano tanquam proprio pro omnibus Missionariis Nostris in America Meridionali degentibus..

 247

N. XIII. De Irregularitatibus..

 248

 § I. Quoad varias Irregularitatum species. 1 Ex Delieto.

 249

 2 Ex Defectu..

 ibi

 § II. Quoad Dispensationem in Irregalaritate ex Delieto.

 ibi

 § III. Quoad Dispensationem in Irregularitate ex Defectu.

 250

 § IV. Circa Formam dispensandi in Irregularitatibus..

 ibi

 

 

APPENDIX IV.

 

 

Duo Decreta S. Congregationis saper Stata Regularium

auctoritate Pii IX edita 25 Ianuarii 1848.

 

 

N.I. Decretum - Romani Pontifices - De Testimonialibus Ordinariorum Litteris requirendis in receptione illorum, qui ad Habitum Religiosum admitti postulant.

 251

N.II. Decretum - Regulari Disciplinae - De reeeptione Novitiorum ad habitum et Professionem Religiosam

252

Pars Primae decreti, de lege servanda in probandis iis, qui ad Habitum Religiosum admitti postulant

 253

Pars Secunda Decreti de lege servanda in admittendis Novitiis ad Professionem Religiosam.

 256

N. III. Declarationes a SS. Domino Nostro Pio IX approbatae ad Decretaincip: «Romani Pontifices et Regulari Disciplinae» a Sacra Congregatone super Statu Regularium edita die 25 Ianuarii 1848: scilicet.

 pag. 257

 § I. Declarationes super Decreto «Romani Pontifices» ubique locorum servando..

 ibi

 § II. Declarationes super Decreto «Regulari Disciplinae» in Italia, et Insulis adiacentibus servando

258

 § III. Instructio pro Examine Personali eorum, qui ad Habitum admitti postulant, sive Examen ipsum fiat ab Examinatoribus Provincialibus iuxta Artic. III. Primae Partis Decreti «Regulari Disciplinae» sive ab Examinatore deputato iuxta Declarationem ad dubium 6 eiusdem Decreti..

 260

N. IV. Rescriptum S. Congregationis super Statu Regularium de die 15 Iulii 1887 pro Postulantium admissione in Nostram Congregationem a Decreto Pii IX Regulari Disciplinae sub die 25 Ianuarii 1848 dispensationem ad quinquennium concedens..

 261

N. V. - § I. De Romanis Congregationibus earumque Officiis.

 262

 § II. De Sacris Tribunalibus Gratiosis et Contentiosis penes Pontificem.

 263

 § III. De Bullis, Brevibus et Rescriptis Pontificiis..

 264

 § IV. De Auctoritate SS. Congregationum.

 ibi

 § V. Circa modum respondendi a Romanis Congregationibus..

 265

 § VI. Quoad Beatificationem et Canonizationem Servorum Dei..

 266

 

 

APPENDIX V.

 

 

 

N. I. Dies et Ecclesiae Stationum Urbis in quibus lucrifieri possunt quamplures Indulgentiae sive Plenariae sive Partiales, ex Decreto S. Congregationis Indulgentiarum, sub die 9 Iulii 1777 a Pio VI confirmato.

 269

N. II. De Missis celebrandis in aliena Ecclesia.

 271

{342 [574]}

 

N. III. Tabella pro Missis Votivis Privatis recte ordinandis..

 pag. 273

N.IV. Breve Rubricarum Gompendium in Sacrificio Missae privatae observandarum, et de nonnullis defectibus evitandis..

 274

 

 

APPENDIX VI.

 

 

De Formulis propriis Benedicendi Quatuor Scapularia, scilicet: SS. Trinitatis, B. M. Virg. de Monte Carmelo, Immaculatae Conceptionis, et Septem Dolorum B. M. Virg.; et alia etc.

 

 

N. I. Ritus Benedicendi et Imponendi Scapulare SS. Trinitatis.

 pag. 280

N. II. Ritus Benedicendi et Imponendi S. Scapulare de Monte Carmelo..

 ibi

N. III. Ritus Benedicendi et Imponendi Scapulare Gaeruleum Immaculatae Conceptìonis B. M. Virginia

 282

N. IV. Ritus Benedicendi et Imponendi Scapulare Septem Dolorum B. M. V..

 283

N. V. Unica Formula pro Benedictione ac Impositione Quatuor supradictorum Scapularium.

 ibi

N. VI. Formula pro Absolutione Generali danda Moribundis Confratribus B. M. Virginis de Monte Carmelo

284

N. VII. Formula Benedictionis dandae in Articulo Mortis Adscriptis ad Scapulare Septem Dolorum B. M. Virginis.

 287

N. VIII. Formula ad impertiendam Benedictionem Apostolicam cum Indulgenza Plenaria in Articulo Mortis iuxta Formulama Benedicto PP. XIV traditam..

 ibi

N. IX. Benedictio et Impositio Habitus vel Scapularis Nigri SS. Crucis Passionis D. N. I. Christi.

 288

N. X. Benedictio et Impositio Scapularis Rubri Passionis et SS. Cordis D. N. I. Christi, neonon et Cordis Amantissimi et Compatientis B. M. Virginis Immaculatae..

 289

N. XI. Benedictio Coronarum S. Birgittae..

 290

N. XII. Benedictio ad Omnia..

 ibi

N. XIII. Benedictio Crucium et Numismatum.

 291

N. XIV. Benedictio Coronarum seu Rosariorum B. M. Virginis.

 ibi

N.XV. Benedictio Sacrorum Vasorum et aliorum Ornamentorum in genere..

 pag. 291

N. XVI. Benedictio Vasorum pro Sacris Oleis includendis..

 292

N. XVII. Benedictio Capsarum pro Reliquiis Sanctorum includendis..

 ibi

 

 

APPENDIX VII.

 

 

N. I. Formula Benedictionis in honorem et cum Invocatione B. M. Virginis sub titulo: Auxlium Christianorum

 293

N. II. Formula unica Absolutionis Generalis pro Regularibus cuiuscumque Ordinis hoc Privilegio fruentibus, a Leone PP. XIII die 7 Maii 1882 praescripta..

 ibi

N. III. Formula unica Benedictionis cum Indulgenza Plenaria pro Tertiariis Saecularibus, ceterisque omnibus Communicationem Privilegiorum et Gratiarum cum iisdem, vel cum Regularibus cuiuscumque Ordinis habentibus, a Leone PP. XIII die 7 Maii 1882 praescripta.

 294

N. IV. Benedictio Summi Pontificis nomine, seu Papalis, bis in anno populo impertienda..

 295

N. V. Formula Absolutionis Sacramentalis Poenitentiae..

 296

N. VI. 1. Preces dicendae a Sacerdotibus Confessariis priusquam Fidelium Confessiones excipiant

 ibi

 2. Oratio post auditas Confessiones ab iisdem recitanda.

 ibi

N. VII. Formula Deprecatoria pro acquisitone Indulgentiae Plenariae in Articulo Mortis latae.

 297

N. VIII. Formulae quibus Sacerdos Confessarius in variis Dispensationibus, praesertim in Exsecutione S. Poenitentiariae Litterarum uti potest.

 ibi

 I. In Irregularitate..

 ibi

 II. Quoad Dispensationes S. Poenitentiariae.

 298

 1. In Impedimento Criminis sine Machinatione, vel Afflnitatis ex copula {343 [575]} illicita. 2. In Voto Religionis vel Castitatis ad legitimnm contrahendum Matrimonium. 3. In Voto Gastitatis ante Matrimonium contractum emisso. 4. In impedimento ex Afflnitate superveniente. 5. In Rehabilitatione ad obtinenda Beneficia. 6. In Àbsolutione ab aliqua speciali Censura. 7. In Rehabilitatione post Absolutionem a Delieto Simoniae

 pag. 298

 III. Quoad Absolutionem a Suspensione vel ab Interdicto etc. extra vel intra Sacramentalem Confessionem iuxta Rituale Romanum..

 ibi

 1. In Absolutione a Suspensione vel ab Interdicto. 2. In Dispensatone super Irregularitatibus. 3. In restituendo titulum Beneficii..

 ibi

 IV. In Absolutione ab Incestu in Foro exteriori..

 209

 V. In Absolutiòne ab Excommunicatione in Foro externo.

 ibi

 

 

APPENDIX VIII.

 

 

De variis Documentis, sen Appendix plura Documenta complectens de Privilegiis Nobis dirette in perpetuum concessis Ordine Cronologico digesta.

 

 

N. I. Rescriptum Pontificium de die 28 Septembris 1850, quo nonnullae conceduntur Indulgentiae Gongregationi Festivae S. Francisci Salesii canonico erectae apud Domum Nostrani Principalem Taurinensem.

 300

N. II. Alterum Ponbificium Rescriptum de die 28 Septembris 1850, aliquas Indulgentias Capellae in Oppido Mu-rialdisive loci Becchis prope Castrum Novum et apud Domum Paternam Superioris Nostri Generalis Ioannis Bosco sitae, concedens.

 ibi

N. III. Rescriptum S. Indicis Congregationis de die 17 Decembris 1852 Facultatem Personalem Superiori Nostro Generali Ioanni Bosco legendi ac retinendi Libros prohibitos concedens..

 301

N. IV. Rescriptum Pii IX de die 9 Martii 1858 Inchiltum Oratorii Privati pro Nostra Domo Principali Taurinensi concedens..

 pag. 301

IV bis. Autographum Pii IX de die 12 Ianuarii 1862 Indultum ad tempus celebrandi Tres Missas in Nocte Nativitatis D. N. I. G., SS. Eucharistiam Fidelibus ministrandi cum Indulgenza Plenaria ab iisdem lucranda; eamdem Indulgentiam Adolescentibus die cuiuslibet Mensis quo ex instituto fit Exercitium Bonae Mortis, et in Mortis Articulo etiam pro Benefactoribus Nostris concedens.

 302

V. Decretum S. Congregationis Episcoporum et Regularium de die 23 Iulii 1864, Nostrani Societatem laudans atque commendans.

 ibi

N. VI. Decretum S. Congregationis Episcoporum et Regularium de die 1 Martii 1869 Congregationem Nostram, uti Societatem Votorum Simplicium approbans atque confirmans.

 303

N. VII. Breve Pii IX de die 16 Martii 1869 plures Indulgentias Sodalibus adscriptis in Confraternitatem B. M. Virginis Auxiliatricis Cultorum dictam concedens scilicet: 1. Indulgentiam Plenariam Festivitatibus Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae et Ascensionis D. N. I. Ch.; Dominica Pentecostes, et Solemnitate SS. Corporis Christi; 2. Eandem Indulgentiam Festis Immaculatae Conceptionis B. M. Virginis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis, et Assumptionis Eius in Coelum; 3. Indulgentiam Septem Annorum totidemque Quadragenarum quolibet die intervenientibus ad Solemnes Supplicationes, quae per tres aut per novem dies in Ecclesia eiusdem tituli fieri solent; 4. Centum dierum praesentibus devoto Pietatis Exercitio, quod mane cuiusvis diei in eadem Ecclesia perficitur.

 304

N. VIII. Breve Pii IX de die 11 Martii {344 [576]} 1870, quo praefatae Indulgentiae ad decennium tantum concessae, in perpetuum confirmantur, aliaque nova additur gratia, sive Indulgenza Plenaria pro Sodalibus die primo eorum adicriptionis in supradiotam Confraternitatem.

 pag. 305

N. IX. Breve Pii IX de die 5 Aprilis 1870 Sodalitatem Cultorum B. M. V. Auxiliatricis in Archisodalitatem erigens cum facultate sibi alias Sodalitates eiusdem nominis et instituti canonice erectas in Archidioecesi Taurinensi existentes aggregandi.

 ibi

N. X. Decretum S. Congregationis Episcoporum et Regularium de die 13 Aprilis 1874 Nostrae Societatis Constitutiones specialiter et absolute approbans atque confirmans.

 300

N. XI. Rescriptum S. Gong. Episcoporum et Regularium de die 13 Aprilis 1874 circa Facultatem relaxandi Litteras Dimissoriales ad suscipiendos Ordines tam Minores quam Maiores titulo Mensae Communis ad Episcopum Dioecesanum..

 307

N. XII. Decretum S. Rituum Congrega tionis de die 16 Aprilis 1874, Festi B. M. Virginis Auxiliatricis celebrationis a die statuta Translationem concedens..

 308

N. XIII. Responsum S. Congreg. Episcop. et Regularium de die 13 Ianuarii 1875 ad Archiepiscopum Taurinensem circa Litteras Testimoniales et liberum ingressum Glericorum Saecularium in quemcumque etiam Votorum Simplicium Ordinem.

 ibi

N. XIV. Decretum S. Rit. Congr. de die 14 Ianuarii 1875 circa Indultum Missas de Requiem duabus diebus intra Hebdomadam canendi.

 309

N. XV. Decretum S. Rit. Gongr. de die 14 Ianuarii 1875 circa Facultatem benedicondi Sacra Paramenta

 ibi

N. XVI. Decretum S. Rit. Congr. de die 14 Ianuarii 1875 Indultum Missam celebrandi una hora ante Auroram et altera post Meridiem ob rationabilem causam concedens..

 pag. 310

N. XVII. Breve Pii IX de die 29 Ianuarii 1875 Indulgentiam Plenariam Quotidianam, Perpetuam pro Vivis atque Defunctis, Ecclesiae Nostrae Taurinensi sub titulo Auxilium Christianorum erectae concedens.

 ibi

N. XVIII. Breve Pii IX de die 26 Februarii 1875 plures Indulgentias et Spirituales Gratias sive in Nostrum, sive aliorum nsum concedens; scilicet:

 

 1. In singulis Nostris Ecclesiis unum Altare est in perpetuum Privilegiatum pro omnibus Sacerdotibus ibidem celebrantibus: 2. Pro Defunctis Nostris Sociis omnes Missae in Ecclesiis Nostris celebratae et ad quodlibet Altare gaudent eodem Privilegio: 3. Altare Privilegiatum Personale ter in hebdomada Nostris Sacerdotibus ubilibet celebrantibus et pro quolibet Defuncto est concessum: 4. Facultas impertiendi cnm Once Benedictionem et Plenariam Indulgentiam in fine Goncionum Sacrarum Missionum et Exercitiorum Spiritualium: 5. Indulgentia 200 dierum qualibet vice ad nuiusmodi Gonciones intervenientibus: 6. Facultas benedicendi, tempore Missionum et Spiritualium Exercitiorum, Parvas Cruces, Sacra Numismata et Coronas Precatorias cum applicatione Indulgentiarum Apostolicarum: 7. Facultas erigendi Stationes Viae Crucis cum applicatione Indulgentiarum Stationibus Viae Dolorosae in Ierusalem adnexarum in Nostris Recessibus: 8. Remissio trium annorum Poeni-tentiarum intervenientibus Pietatis Exercitiis, quae Matutino tempore in Nostris Ecclesiis peraguntur: 9. Indulgentia 300 dierum tam Sociis Nostris, Magistris, quam eorum Auditoribus, vel Alumnis quoties exercebuntur, sive in exponendo Christianam Catechesim, aut Verbum Dei, sive in {345 [577]} ludis Musicis vel Litterariis diurnis aut Vespertinis..

 pag. 310

N. XIX. Breve Pii IX de die 30 Iulii 1875 Indulgentiarum et Gratiarum Spiritualium Nobis concessarum Insignibus Nostrae Societaria Benefactoribus Communicationem concedens; necnon Facultatem in Nostris Ecclesiis ubi adservatur SS. Eucharistiae Sacramentum celebrandi tres Missas in Nocte Nativitatis D. N. I. Christi ab eodem Sacerdote cum potestate SS. Communionem ministrandi Fidelibus, et ab iisdem Indulgentiam Plenariam consequendi..

 313

N. XX. Declaratio S. Gong. Episcoporum et Regularium de die 1 Octobris 1875 circa Exemptionem a Iurisdictione et Visitatione Ordinariorum pro Domibus Nostrae Congregationis.

 ibi

N. XXI. 1. Epistola Em. Cardinalis Antonelli de die 1 Novembris 1875 Missionarios Salesianos in Rempublicam Argentinam profecturos Archiepiscopo Bonearensi commendans.

 314

 2. Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide sub die 14 Novembris 1875, quo plures ex Nostris Sociis in Rempublicam Argentinam proficiscentibus Missionarii Apostolici declarantur, et Facultates eisdem nonnullae conceduntur..

 ibi

N. XXII. Litterae Pii PP. IX de die 17 Novembris 1875 ad Rev.um P. Nostrum Ioannem Bosco Rectorem Maiorem Congregationis Nostros Missionarios et Opus Pium a Maria SS. Auxiliatrice nuncupatum laudantes et benedicentes.

 315

N. XXIII. Rescriptum S. Indicis Congregationis de die 28 Aprilis 1876 circa facultatem legendi ac retinendi libros prohibitos arbitrio et conscientiae Superioris Generalis remissam.

 ibi

N. XXIV. Breve Pii IX de die 9 Maii 1876 plurimas Indulgentias, Favores, et Gratias Spirituales sive in Nostrum, si ve aliorum usum concedens, et sunt sequentes:

 

 I. Pro Sacerdotibus Salesianis ad Sacramentales Confessiones exocipiendas adprobatis: 1. Facultas benedicendi extra Urbem Cruces et Sacra Numismata[3], nec non Coronas Precatorias cum adplicatione Indulgentiarum S. Birgittae ad decennium duratura[4]; 2. Facultas impertiendi Benedictionem Papalem et Indulgentiam Plenariam omnibus Christifidelibus utriusque sexus in Articulo Mortis constitutis: 3. Eandem Indulgentiam Nostris Sociis sive Professis sive Novitiis in eodem Articulo Mortis constitutis:.

 pag. 316

 II. Pro omnibus Nostris: 1. Indulgenza Plenaria primo die eorum in Novitiatum ingressus, diebus Susceptionis et Renovationis Votorum et ipsorum in Exteras Missiones discessus, insuper ilio uniuscuiusque mensis die, quo fit Exercitium Bonae Mortis, et postremo eorum Spiritualium Exercitiorum die: 2. Indulgenza 300 dierum quoties recitabunt: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro Nobis: 3. Indulgenza Plenaria diebus Festis quatuor praecipuis D. N. Jesu Christi, nempe: Nativitatis, Resurrectionis, Pentecostes, et SS. Corporis Christi; Septem potioribus Festis B. M. Virginis, scilicet: Immaculatae, Conceptionis B. M. Virginis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis,Visitationis, Purificationis, et Assumptionis Eius in Coelum; nec non diebus Natalitiis SS. Apostolorum, idest: S. Petri, et S. Pauli, S. Andreae, S. Jacobi Majoris, S. Joannis, S. Philippi, S. Bartholomaei, S. Matthaei, S. Thomae, S. Jacobi Minoris, {346 [578]} S. Simonis, S. Thaddaei, S. Mathiae, et S. Barnabae; S. Josephi, S. Annae, S. Joachim, S. Francisci Xaverii, S. Aloysii Gonzagae, SS. Angelorum Gustodum, Dominica Tertia post Pascha, in Celebritate Omnium Sanctorum, die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, ac die immediate sequenti post Festum S. Francisci Salesii:..

 pag. 310

 III. Pro omnibus Externis. 1. Indulgenza Plenaria die Festo S. Francisci Salesii ab omnibus Christifidelibus lucranda: 2. Item eadem Indulgenza ab iisdem Fidelibus diebus Festis cujusque Ecclesiae Congregationis Nostrae Titularibus consequenda..

 ibi

N. XXV. I. Supplicatio de die 4 Martii 1876 Rev. mi P. Joannis Bosco Rectoris Majoris ad Summum Pontificem Pium IX pro Cooperatoribus Salesianis..

 318

 II. Breve Pii IX de die 9 Maji 1876, Nostris Cooperatoribus quamplurimas Indulgentias, sive omnes illas tam Plenarias quam Partiales, quibus gaudent Tertiarii S. Francisci Assisiensis, concedens; idest: 1. Indulgentiam Plenariam in Articulo Mortis constitutis; 2. Eandem Indulgentiam uno ad eorum libitum cujuslibet Mensis die; 3. Omnes Indulgentias sive Plenarias, sive partiales jam Tertiariis S. Francisci Assisiensis concessas; 4. Insuper omnes Indulgentiae tam Ecclesiis, quam Festis Ordinis S. Francisci Assisiensis pro Tertiariis concessae, ab iisdem Cooperatoribus lucrifleri possunt, sive in Festis S. Francisci Salesii, sive in Ecclesiis, ad Nostrani Congregationem pertinentibus..

 319

N. XXVI. I. Supplicatio de die 4 Martii 1876 Rev.mi P. Joannis Bosco Superioris Generalis ad SS.mum Pium PP. IX pro Pio Opere B. M. Virginis Auxiliatricis ad fovendas Eclesiasticas Vocationes instituto.

 320

 II. Breve Pii IX de die 9 Maji 1876, quo Adscriptis vel pro tempore adscribendis ad Pium Opus B. M. Virginis Auxiliatricis dictum conceduntur omnes et singulae Indulgentiae jam Cooperatoribus Salesianis concessae in Brevi supra relato, scilicet: 1. Indulgenza Plenaria in Articulo Mortis constitutis; 2. Eadem Indulgenza uno ad eorum libitum cuiuslibet Mensis die; 3. Omnes Indulgentiae sive Plenariae, sive Partiales jam Tertiariis S. Francisci Assisiensis concessae; 4. Denique omnes Indulgentiae tam Festis, quam Ecclesiis Ordinis S. Francisci Assisiensis pro Tertiariis concessae, diebus Festis S. Francisci Salesii et in Ecclesiis Congregationis Nostrae ab iisdem Adscriptis lucrifleri possunt.

 pag. 321

N. XXVII. Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide sub die 6 Julii 1876 Facultatem aperiendi Domum Novitiatus in Republica Argentina concedens.

 322

N. XXVIII. Litterae Apostolicae SS. D. N. Pii PP. IX. de die 12 Septembris 1876, in forma Brevis, ad Rev.mum Superiorem Generalem Joannem Bosco, sequentes Facultates pro omnibus Ecclesiis et Oratoriis publicis Nostrae Congregationis, concedentes, scilicet: 1. Missam ibidem celebrandi; 2. SS.mam Eucharistiam Fidelibus ministrandi; 3. Verbum Dei praedicandi, Adolescentibusque Christianam tradendi Catechesim; 4. SS.mum Eucharistiae Sacramentum asservandi, illudque Fidelium adorationi proponendi, eoque populo benedicendi

ibi

N. XXIX. Litterae Apostolicae SS.mi D. N. Pii PP. IX. de die 12 Septembris 1876, in forma Brevis ad Rev.mum. P. Joannem Bosco Superiorem Generalem, Facultatem erigendi Oratoria Privata in omnibus et singulis Nostris Domibus concedentes, {347 [579]} scilicet: 1. Celebrandi ibidem Sacrosanctum Missae Sacrificium; 2. Et infra eiusdem actionem SS.mam Eucharistiam Fidelibus praesertim aegrotantibus ministrandi..

 pag. 324

N. XXX. Breve Pii IX, de die 2 Martii 1877 pro Pia Clientium B. M. Virginis Adjutricis Archisodalitate Facultatem sibi alia ejusdem nominis et instituti Sodalitia aggregandi in omnibus Pedemontanis Dioecesibus canonice erecta concedens..

 325

N. XXXI. Decretum S. Rituum Congregationis de die 18 Maji 1878 Formulala Benedictionis in honorem et cum invocatone B. M. Virginis sub titulo Auxilium Christianorum approbans..

 326

N. XXXII. Breve Leonis PP. XIII de die 22 Aprilis 1879 plures Indulgentias omnibus Christifidelibus Nostris Hospitiis, Collegiis Oratoriisque quoquomodo addictis concedens, scilicet: 1. Indulgentiam Plenariam in cujuslibet eorum Mortis Articulo: 2. In Festivitatibus Nativitatis D. N. Jesu Christi, et Conceptionis B. M. Virginis Immaculatae; diebus Festis S. Josephi, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et S. Francisci Salesii, et in Dominica Resurrectionis: 3. Eandem Indulgentiam postremo Exercitiorum Spiritualium die, si saltem ipsi Fideles ultra eorum medietatem interfuerint: 4. Indulgentiam 300 dierum quoties Maria, Auxilium Christianorum, ora pro Nobis, recitabunt: 5. Demum Indulgentiam 100 dierum quoties Sacrae Meditationi vacaverint.

 pag. 326

N. XXXIII. I. Pratica per ottenere la Comunicazione Speciale dei Privilegi colla Congregazione del SS. Redentore..

 327

 1. Supplica al S. Padre Leone XIII per ottenere la Comunicazione specifica dei Privilegi degli Oblati coi Redentoristi alla Congregazione Salesiana..

 ibi

 2. Esposizione al medesimo S. Padre della necessità e delle ragioni speciali di tale dimanda per la Congregazione Salesiana. 1°. Esordio. 2°. Comunicazione dei Privilegi. 3°. Motivi speciali. 4°. Alcune osservazioni..

 328

 3. Commendatizia dell' Emo Sig. Cardinale Gaetano Alimonda, Arcivescovo di Torino.

 331

N. XXXIII. II. Decretum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, de die 28 Junii 1884 Communicationem Specificam Privilegiorum cum Redemptoristis Nobis concedens..

 332

N. XXXIV. decretum S. Rit. Congregationis de die 29 Februarii 1888, quo Facultas conceditur celebrandi Festum S. Francisci Salesii in omnibus Ecclesiis et Oratoriis Nostris, scilicet unicam Missam solemnem de eodem Sancto canendi, quando incidit in Dominicam privilegiatam Septuagesimae vel aliam quamcumque diem, dummodo non occurrat Duplex primae Classis, neque omittatur Missa Conventualis vel Parochialis Officio diei respondens, ubi eani celebrandi adsit onus..

 332

Pro Coronide. I Sentimenti di D. Bosco intorno al Papa..

 333 {349 [580]}

 

 [1] Quae et quot sint v. Cap. V § XV Artic. II cum adnotatione (3).

[2] Huiusmodi Indulgentiae fuerunt desumptae e Summario Romae auctoritate Ap. edito anno 1832.

[3] Cum adplicatione Indulgentiae Plenariae in articulo mortis consequendae.

[4] Haeo tamen Facultas per Communicationem Privilegiorum cum Redemptoristis hodie Nobis competit in perpetuum et absque restrictione temporis vel loci. V. Tit. Benediotio Rerum etc. § III.
Copyright © 2009 Salesiani Don Bosco - INE